O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  abp Grzegorz Ryś ...


 abp Grzegorz Ryś 

- kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracę naukową łączył zawsze z zaangażowaniem duszpasterskim, między innymi jako rekolekcjonista. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii i duchowości. W latach 2007-2011 był rektorem WSD archidiecezji krakowskiej, a 2010-2011 przewodniczącym konferencji rektorów seminariów duchownych w Polsce.

16 lipca 2011 r. został mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 28 września tego roku otrzymał święcenia biskupie. Przewodniczy zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP i sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej. 14 września 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim [ingres: 4 listopada].

W naszym domu abp Grzegorz Ryś kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015), „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016), „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (1-3 IX 2017) i „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” (31 VIII - 2 IX 2018). Treści trzech w/w sesji ukazały się w Zeszytach Formacji Duchowej: 68/2015, 71/2016 i 75/2017. W ramach Szkoły Lectio Divina bp Grzegorz Ryś przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016).

  

0  
  
  
 

 

0

0

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl