O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  abp Grzegorz Ryś ...


 abp Grzegorz Ryś 

- kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pracę naukową łączył zawsze z zaangażowaniem duszpasterskim, między innymi jako rekolekcjonista. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii i duchowości. W latach 2007-2011 był rektorem WSD archidiecezji krakowskiej, a 2010-2011 przewodniczącym konferencji rektorów seminariów duchownych w Polsce.

16 lipca 2011 r. został mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 28 września tego roku otrzymał święcenia biskupie. Przewodniczy zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP i sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej. 14 września 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim [ingres: 4 listopada].

W naszym domu abp Grzegorz Ryś kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015), „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016), „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (1-3 IX 2017), „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” (31 VIII - 2 IX 2018), „‘Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…’. Księga Jonasza” (31 V – 2 VI 2019), „Ewangelizacja wśród swoich - Mt 10” (28-30 VIII 2020). Kilka numerów Zeszytów Formacji Duchowej jest pokłosiem tych sesji: 68/2015, 71/2016, 75/2017 i 87/2020. W ramach Szkoły Lectio Divina przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016). Metropolita łódzki prowadził również rekolekcje dla duchownych i osób konsekrowanych: „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament” (2-4 II 2018) oraz „Rzecz o Kościele. Dzieje Apostolskie” (14-16 II 2020).

  

0  
  
  
 

 

0

0

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl