O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  W duchu i przyjaźni (płyty CD) - ks. Krzysztof Grzywocz


Okładka etui na płytySzkoła Kierownictwa Duchowego

 

W duchu i przyjaźni

ks. Krzysztof Grzywocz
kapłan diecezji opolskiej, penitencjarz,
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
wykładowca teologii duchowości

 

Chrześcijańska duchowość ma wiele wątków, które ukazuje jej niepowtarzalne bogactwo. Ich wspólnego mianownika można dopatrywać się w mowie pożegnalnej Jezusa zawartej w Ewangelii wg św. Jana. Tutaj odnajdujemy słowa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”, a także: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. W doświadczeniu przyjaźni spełnia się zbawczy zamiar Boga i najgłębsze pragnienia człowieka; najpełniej integruje się wymiar antropologiczny i teologiczny w opisie jego egzystencji.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Wybór i rozwój.
 • Konferencja II:
  Ukryta pieśń.
 • Konferencja III:
  Dar wzajemności.
 • Konferencja IV:
  Przestrzeń rany.
 • Konferencja V:
  Przy dużym stole.
 • Konferencja VI:
  Mistyczna harmonia.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl