O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej w 2015 roku - tematyka i warunki pr ...


Zeszyty Formacji Duchowej
Tematyka 2015 - Zakup - Prenumerata

   
  --------------------------------------------------------------------------------
 

TEMATYKA ZFD
w 2015 roku

zima * 66/ 2015
Zbawienie to pełnia szczęścia 
ks. Edward Staniek

wiosna * 67/ 2015
Sztuka słuchania
ks. Krzysztof Grzywocz


lato * 68/ 2015
Błogosławiona między niewiastami
Księga Judyty

bp Grzegorz Ryś

jesień * 69/ 2015
List do wszystkich wierzących
Raniero Cantalamessa OFMCap.

   --------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2015 roku

   --------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2014 roku

 

--------------------------------------------------------------------------------
 ZFD w 2013 roku

  

--------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2012 roku

--------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2011 roku

   

 

--------------------------------------------------------------------------------

spis numerów archiwalnych 1996-2011   

--------------------------------------------------------------------------------

ZAKUP
Zeszytów Formacji Duchowej


Cena jednego egzemplarza nowych numerów w Redakcji - 13,00 zł.
Dla osób nabywających ponad 5 egz. tego samego numeru
przewidziana jest zniżka - 5 %.

Istnieje możliwość nabycia egzemplarzy archiwalnych.
Cena dodruków numerów archiwalnych - 13,00 zł.

  --------------------------------------------------------------------------------

 

PRENUMERATA
Zeszytów Formacji Duchowej
Warunki prenumeraty w 2015 roku

 
Zapisy na prenumeratę trwają przez cały rok.

 

PRENUMERATA KRAJOWA

Cena jednego egzemplarza w prenumeracie - 10 zł;
Prenumerata całoroczna (cztery numery) - 40 zł.
Prenumerata półroczna - 20 zł.
Koszty przesyłki w prenumeracie krajowej pokrywa Wydawca.

Dla osób nabywających ponad 5 egz. tego samego numeru
w prenumeracie przewidziana jest zniżka - 10 %.

  

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Prenumerata zagraniczna jest droższa o koszty przesyłki zagranicznej.
Zeszyty wysyłamy pocztą priorytetową.
Opłaty za cały rok (przy wysyłce 1 egz.) przedstawiają się następująco:

Europa - 92 zł
Ameryka Płn, Afryka - 92 zł
Ameryka Płd, Środkowa - 92 zł
Australia, Oceania - 92 zł

 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  

Będziemy wdzięczni za wszelką dodatkową ofiarę
przesłaną na Fundusz Rozwoju Zeszytów.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Adres Redakcji:

Zeszyty Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397; fax. (0-12) 254 6060
kom. 694 448 170
e-mail: zeszyty@sds.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl