O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 1: Ewangelia ...


Okładka etui na płytySzkoła Lectio Divina

  

Towarzyszenie
w rekolekcjach lectio divina.
Ewangelia wg św. Marka
(MP3)

     

Innocenzo Gargano OSBCam.
(Rzym)

Krzysztof Wons SDS
(Kraków)

  

Centrum Formacji Duchowej przygotowało i zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewa­nia chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze Centrum Formacji Duchowej proponują projekt ewangelizacyjny, który przy­goto­wuje rekolekcjo­ni­stów i kierow­ników duchowych do dawania re­kolekcji lectio divina z indywidualnym towarzy­szeniem, opartych na czteroletnim programie dojrze­wania w wierze osób wszystkich stanów życia i powołań w Kościele.

Sesja poświęcona towarzyszeniu w rekolekcjach lectio divina w czasie pierwszego etapu, który poświęcony jest formacji ucznia Jezusa w Ewangelii wg św. Marka.

  

Konferencje – wprowadzenia do lectio divina

1. Konferencja:
    Dynamika lectio divina
      – Innocenzo Gargano OSBCam.

2. Wprowadzenie do lectio: Mk 3, 7-19
      – Innocenzo Gargano OSBCam.

3. Konferencja: Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji
    z Ewangelią wg św. Marka
      – Krzysztof Wons SDS

4. Konferencja:
    Towarzyszenie duchowe w lectio divina
      – Innocenzo Gargano OSBCam.

5. Wprowadzenie do lectio: Mk 4, 1-34
      – Innocenzo Gargano OSBCam.

6. Konferencja:
    „Pytania - odpowiedzi”
      – Innocenzo Gargano OSBCam.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (19-21 listopada 2014).

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl