O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach. Lectio divina do czterech ...


Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Gdy Bóg przychodzi
w ciemnościach
Lectio divina
do czterech nocy zbawienia
(płyty CD)

Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista, kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Tradycja żydowska i chrześcijańska przywołują cztery noce w historii zbawienia, które stanowią największe cuda Bożego objawienia: noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia i noc Mesjasza. Pierwsza zwana nocą pokory Boga, druga nocą wiary, trzecia nocą nadziei, czwarta nocą miłości. Nie ma takich ciemności w historii naszego życia, których Bóg nie potrafiłby zamienić w poranek nowych narodzin i nowego życia. Konferencje zapraszają do rozważania w świetle Słowa osobi­stych spotkań z Bogiem, który przychodzi w ciemnościach chaosu i pustki, w kryzysie wiary, w sy­tuacjach „bez wyjścia”, w ciemnościach naszego grzechu.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Cztery noce… światłości.
   
 • Konferencja II:
  Noc stworzenia.
  Bóg przychodzi w ciemnościach chaosu i pustki.
   
 • Konferencja III:
  Noc Abrahama.
  Bóg przychodzi w ciemnościach wiary.
   
 • Konferencja IV:
  Noc wyjścia.
  Bóg przychodzi w ciemnościach „bez wyjścia”.
   
 • Konferencja V:
  Noc Mesjasza.
  Zbawiciel zstępuje w otchłań grzechu.
   
 • Konferencja VI:
  Dzień wielkiej ciszy i światło Wielkiej Nocy
   
 •  

  Nagrania konferencji dokonano w dniach 28-30 listopada 2014 r. w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl