O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  ks. Józef Tarnówka SDS ...


 ks. Józef Tarnówka SDS

salwatorianin, filozof, pracownik naukowy PWT we Wrocławiu i wykładowca WSD Salwatorianów w Bagnie, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Ks. Tarnówka jest tłumaczem drugiego wydania „Dziennika duchowego” O. Franciszka M. od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek, na język polski. W naszym domu prowadził (razem z P. Szyrszeniem SDS) sesje w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana: „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (5-7 XII 2014) i „Jak prowadzić życie duchowe?” (20-22 V 2016).

  

- O intymności Dziennika O. Jordana i duchowości Salwatorianów >>>.
- About intimacy of Fr. Jordan’s Diary and Salvatorian spirituality >>>.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl