O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 66 - Zbawienie to pełnia szczęśc ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 66

 

Zbawienie to pełnia szczęścia
Spojrzenie św. Pawła

  

ks. Edward Staniek
patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista

 

66. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis sesji formacyjnej „Dynamizm życia i szczęścia. Więzienne Listy św. Pawła” , która odbyła się w krakowskim CFD w czerwcu 2014 r. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej prowadził ks. Edward Staniek. Dostępne są również nagrania wygłoszonych konferencji w formie CD.

*** *** ***
*** *** ***

Dobra Nowina to nowina o szczęściu
[słowo wstępne Autora]

Celem każdej religii jest uszczęśliwienie człowieka. Dla religii małych to szczęście polega na zaspokajaniu ludzkich apetytów. Najczęściej są one związane z pożądliwością ciała, oczu i pychą żywota. Wielkie religie ukierunkowują poszukiwania w stronę wartości nastawionych na karmienie apetytów wyobraźni, rozumu i woli. Chrześcijaństwo jest jedną z wielkich religii, a szczęście, jakie Jezus ofiaruje swoim wyznawcom, jest najwyższym szczytem ludzkich pragnień. On sam ten szczyt zdobył i wytyczył szlak, który na niego prowadzi.

Wielu poszło tym szlakiem i mają udział w szczęściu. Wśród nich jest św. Paweł, nawrócony Żyd, którego Bóg poprosił, aby przekazał prawdę o szczęściu zawartym w dwóch słowach: „wybawić” i „zbawić”. Jezus bowiem pragnie wybawić i zbawić każdego człowieka. Wybawienia dokonał przez odkupienie, a ludzi dobrej woli zbawia od wszystkich zniewoleń, z jakimi mamy do czynienia.

(...) Kto szuka pełni prawdy i prawdziwego szczęścia, winien się ze św. Pawłem spotkać i porozmawiać. On daje odpowiedź na aktualne pytania.

Ten tekst jest zapisem rekolekcji głoszonych w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16. Szukający prawdy i szczęścia mogą w nim znaleźć odpowiedzi na ważne pytania. Te odpowiedzi są potrzebne do stawiania kroków w stronę szczęście przygotowanego przez Boga dla wszystkich, którzy Go miłują.

ks. Edward Staniek

*** *** ***
*** *** ***

Spis treści

 

 • Dobra Nowina to nowina o szczęściu
 • Wolność od Prawa
  (św. Pawła List do Galatów)
 • Wieczna przestrzeń wolności
  (św. Pawła List do Galatów)
 • Kościół to środowisko szczęścia
  (św. Pawła List do Efezjan)
 • Zwycięstwo przez klęskę
  (św. Pawła List do Filipian)
 • Szczęście prawem kosmosu
  (św. Pawła List do Kolosan)
 • Przebaczenie warunkiem szczęścia
  (św. Pawła List do Filemona)

*** *** ***
*** *** ***

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl