O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Obmyci krwią Sprawiedliwego. Lectio divina do Męki Pańskiej w ...


Okładka etui na płytySzkoła Modlitwy Słowem Bożym

Obmyci krwią Sprawiedliwego
Lectio divina do Męki Pańskiej
wg św. Mateusza

Piotr Szyrszeń SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie,
kierownik duchowy i rekolekcjonista

 

Męka Chrystusa pokazuje sprawiedliwość „na miarę Boga”, głęboko inną od sprawiedliwości ludzkiej. Objawia „nadmiar” sprawiedliwości, bo grzechy ludzi zostają „wyrównane” ofiarą Boga-Człowieka. Bóg „czyni nas wewnętrznie sprawiedliwymi mocą swojego miło­sierdzia” (KKK 1992). Krew Sprawiedliwego, którą grzesząc przelewamy, obmywa „nas i dzieci nasze”, usprawiedliwia nas, jeśli tylko na to pozwolimy. Modląc się Męką Pańską wg św. Mateusza chcemy otworzyć się na tę „większą” sprawiedliwość.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  „Tam... umarł Mojżesz, sługa Pański” (Pwt 34, 5).
  Nowy Mojżesz objawi sprawiedliwość Bożą.
 • Konferencja II:
  „Wydany... Powstał z martwych” (Mt 26, 2; 27, 64).
  Dla nas i dla naszego zbawienia!
 • Konferencja III:
  „Krew Przymierza za wielu wylana” (Mt 26, 28).
  Oddał życie za wielu, to jest za wszystkich.
 • Konferencja IV:
  „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50).
  Dramat nieodwzajemnionej przyjaźni.
 • Konferencja V:
  „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27, 25).
  Nie woła o pomstę i karę; jest pojednaniem.
 • Konferencja VI:
  „...i skały zaczęły pękać” (Mt 27, 51).
  U stóp Krzyża uwierzyć w miłosierdzie.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej, która odbyła się w dniach 27 lutego - 1 marca 2015 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym.

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl