O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Ewangelizacja od dołu (DVD) - bp Grzegorz Ryś ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Ewangelizacja „od dołu”
(DVD)

  

z bpem Grzegorzem Rysiem
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP oraz członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. Mottem jego posługi biskupiej są słowa „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości) z drugiego listu św. Pawła do Koryntian (12, 9).

W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W ramach Szkoły Biblijnej prowadził/poprowadzi sesje formacyjne „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014) i „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015).

Prezentowana rozmowa stanowi jedenasty film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych”. Poprzednimi rozmówcami ks. Wonsa byli: Innocenzo Gargano OSB Cam., kard. Gianfranco Ravasi, ks. prof. Waldemar Chrostowski, abp Piero Marini, Raniero Cantalamessa OFMCap., Marko Ivan Rupnik SJ, bp Edward Dajczak, ks. Michał Janocha, ks. Amedeo Cencini i Bruna Costacurta

 

--- --- --- --- ---

„Kerygmat jest czymś pierwszym (…) zawsze pierwszy, zawsze fundamentalny, zawsze podstawowy. Myśmy to zostawili (…) Nie mówimy o tym, co to znaczy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał (…) Orędzie chrześcijańskie redukujemy do przepowiadania moralności, ale właśnie takiej: masz zrobić to, to, to. Tego nie wolno, nie wolno, nie wolno. Nie ma ani pytania o to, dlaczego, ani nie ma pytania skąd wziąć do tego siły. Jeśli się nie głosi ludziom Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, wyzwala nas od grzechu, to mówienie o moralności, jest czymś kompletnie bez sensu. To jest właśnie, jakby budować dach, nie postawiwszy niczego wcześniej. Nie ma fundamentu, ani ścian, nic nie ma, a my się bawimy w gonty na dachu”.

(bp Grzegorz Ryś, fragmenty rozmowy)

  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl