O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rozkochać się w Słowie (DVD) - Bruna Costacurta ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Rozkochać się w Słowie
(DVD)

  

z Bruną Costacurtą
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

Bruna Costacurta - wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu i kierownik instytutu teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorką publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej. Trzy z nich ukazały się w języku polskim: „Obietnica życia w Księdze Rodzaju”, „Król Dawid”, „Eliasz” w Wydawnictwie Salwator.

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie prof. Bruna Costacurta czterokrotnie prowadziła spotkania w ramach Szkoły Biblijnej: „Obietnica życia. Księga Rodzaju” (4-6 VI 2004), „Król Dawid. I i II Księga Samuela” (2-4 VI 2006), „Prorok Eliasz. Kryzys i nawrócenie” (6-8 VI 2008), „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia” (7-9 VI 2013); ich nagrania ukazały się w Studio Katolik.

Prezentowana rozmowa stanowi dziesiąty film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych”. Poprzednimi rozmówcami ks. Krzysztofa Wonsa SDS byli: Innocenzo Gargano OSB Cam., kard. Gianfranco Ravasi, ks. prof. Waldemar Chrostowski, abp Piero Marini, Raniero Cantalamessa OFMCap., Marko Ivan Rupnik SJ, bp Edward Dajczak, ks. Michał Janocha i ks. Amedeo Cencini.

 

--- --- --- --- ---

„Mimo, że w dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani pustosłowiem, mamy również dziś do czynienia z ludźmi, którzy poszukują sensu, którzy pytają, proszą o odpowiedzi na pustkę egzystencjalną. I właśnie Słowo Boże daje taką odpowiedź. Czasami jawi się ono jako twarde, wymagające. Jest takie właśnie dlatego, że dociera do prawdy, dociera do istoty, do centrum, do głębi życia człowieka. Wierzę, że jest możliwe rozkochanie ludzi w Słowie Bożym, bo to oznacza rozkochać ich w prawdziwych Słowach, które objawią im prawdę i pomogą im znaleźć sens życia”.

(Bruna Costacurta, fragmenty rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl