O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej - warunki prenumeraty ...


Zeszyty Formacji Duchowej
Zakup - Prenumerata

ZAKUP
Zeszytów Formacji Duchowej

Cena jednego egzemplarza nowych numerów w Redakcji - 12,00 zł

Ceny numerów wcześniejszych wynoszą:

  • od nr 13 do 17 - 6,50 zł
  • od nr 18 do 29 - 8,50 zł
  • od nr 30 do 33 - 9,50 zł
  • od nr 34 do 43 - 11,00 zł
  • od nr 44 - 12,00 zł

    Egzemplarze w formie odbitek xero - 11 zł

--------------------------------------------------------------------------------

PRENUMERATA
Zeszytów Formacji Duchowej

Tematyka ZFD
w 2010 roku

  zima * 46 / 2010
Danuta Piekarz
<<< Ewangelia dla początkujących

W PRZYGOTOWANIU:

wiosna * 47 / 2010
Józef Augustyn SI
Uczucia w życiu duchowym

lato * 48 / 2010
Jacques Philippe
Powołanie

jesień * 49 / 2010
ks. Krzysztof Grzywocz
Wartość człowieka

 

Warunki prenumeraty ZFD
w 2010 roku

PRENUMERATA KRAJOWA

Cena jednego egzemplarza - 9 zł;
Prenumerata całoroczna (cztery numery) - 36 zł.
Prenumerata półroczna - 18 zł.
Koszty przesyłki w prenumeracie krajowej pokrywa Wydawca.

Dla klientów nabywających ponad 5 egz. tego samego numeru przewidziane są zniżki:
W prenumeracie – 10 %, w sprzedaży detalicznej – 5 %.

Zapisy na prenumeratę trwają przez cały rok. Istnieje możliwość nabycia egzemplarzy archiwalnych.

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Prenumerata zagraniczna jest droższa o koszty przesyłki zagranicznej. Zeszyty wysyłamy pocztą priorytetową. W roku 2010 opłaty za cały rok przedstawiają się następująco:

Europa - 76 zł
Ameryka Płn, Afryka - 90 zł
Ameryka Płd, Środkowa - 100 zł
Australia, Oceania - 124 zł

Będziemy wdzięczni za wszelką dodatkową ofiarę przesłaną na Fundusz Rozwoju Zeszytów.

--------------------------------------------------------------------------------

Adres Redakcji:
"Zeszyty Formacji Duchowej"
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397; fax. (0-12) 254 6060
kom. 694 448 170
e-mail: zeszyty@sds.pl

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl