O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Dziękujemy Bogu za siedem lat w Szkole Wiary (2009 - 2015)


Dziękujemy Bogu za siedem lat w Szkole Wiary

SZKOŁA WIARY
2009 - 2015

 

W dniach 4-7 czerwca 2015 r. w krakowskim Centrum Formacji Duchowej odbyło się siódme z rzędu i ostatnie spotkanie formacyjne w ramach inicjatywy „Szkoła Wiary” (2009-2015). Tę inicjatywę formacyjną salwatorianie z Krakowa podjęli we współpracy z Centrum Badawczym Ezio Aletti z Rzymu.


D. Piekarz, M.I. Rupnik SJ w czasie spotkania w 2009 r.

W ramach Szkoły Wiary odbyło się siedem sesji, w większości czterodniowych: „Wierzę … Co to znaczy?” (4-6 grudnia 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 czerwca 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 czerwca 2011), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 czerwca 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 maja - 2 czerwca 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” (19-22 VI 2014) oraz „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 czerwca 2015).

 
nagrania konferencji ze spotkań Szkoły Wiary w latach 2009-2011

W siedmioletnią formację ze strony Centrum Aletti włączyły się cztery osoby. Był to przede wszystkim Marko Ivan Rupnik SJ - jezuita pochodzący ze Słowenii, artysta malarz, autor mozaik na całym świecie, między innymi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti, wykładowca na papieskich uczelniach w Rzymie, obecnie konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2012-). Towarzyszyła mu co roku Nataša Govekar - teolog ze Słowenii zajmująca się przekazem wiary za pośrednictwem obrazów.


N. Govekar i D. Piekarz w czasie konferencji - 6 czerwca 2015 r.

Prawdy wiary pomagały zgłębiać również dwie Włoszki z Centrum Aletti: Maria Campatelli (2010, 2012, 2013, 2014, 2015) i Michelina Tenace (2011, 2012, 2013). Pierwsza zajmuje się eklezjologią wschodnią i teologią kultur; jest dyrektorem wydawnictwa Lipa związanego z Centrum Aletti. Druga wykłada na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (antropologia i wschód chrześcijański). Homilie i konferencje wygłaszane w języku włoskim tłumaczyła Danuta Piekarz - biblista i italianistka z Krakowa, współpracująca z CFD od 2003 r.

 
D. Piekarz, M. Campatelli, K. Wons SDS w czasie spotkania w 2010 r.;
okładka filmu „Kolor miłości. Sztuka M.I. Rupnika i jego atelier”

Ważnym elementem dynamiki spotkań Szkoły Wiary była modlitwa Słowem Bożym według lectio divina, praktykowana i akcentowana mocno w Centrum Formacji Duchowej. Poszczególne dni kończyły się wprowadzeniami do modlitwy słowem Bożym przygotowanymi przez duszpasterzy CFD: Ryszarda Stankiewicza SDS, Joachima Stencla SDS, Piotra Szyrszenia SDS i Krzysztofa Wonsa SDS.

Centrum Badawcze Ezio Aletti w Rzymie jest miejscem spotkania Wschodu i Zachodu, miejscem badań nad relacją wiara-kultura we współczesnej Europie, poszukiwania znaczenia wiary na Wschodzie po upadku reżimów totalitarnych, ale również ukazywania fałszywych mitów kultury zachodniej. Takie ukierunkowanie nadał mu papież Jan Paweł II w czasie wizyty, 12 grudnia 1993 r., z okazji inauguracji Centrum. Dzięki członkom Centrum Aletti coroczne spotkania w „Szkole Wiary” były okazją pochylenia nad prawdami wyznawanymi w „Credo” i czerpania szczególnie z myśli teologicznej pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, z doświadczenia wiary Kościoła niepodzielonego, zwłaszcza tradycji wschodniej. Dotykały też newralgicznych tematów wynikających z „Credo” w kontekście wyzwań stojących dziś przed Kościołem.


zdjęcie w czasie konferencji M. Tenace w 2013 r.

W siedmioletni czas spotkań Szkoły Wiary wpisały się beatyfikacja (1 maja 2011 r.) i kanonizacja (27 maja 2014 r.) Jana Pawła II. Marko Ivan Rupnik SJ wraz ze swoim atelier został poproszony o wykonanie mozaik w powstającym Sanktuarium św. Jana Pawła II. „Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że właśnie wy pracujecie w sanktuarium Jana Pawła II tu w Krakowie, ponieważ jest to przypieczętowaniem tej unikalnej relacji między papieżem i Centrum Aletti, i chciałbym zaprosić wszystkich, by zobaczyli tę pieczęć” - mówił kard. Dziwisz w rozmowie z o. Rupnikiem SJ, 2 kwietnia 2014 r., w czasie prac w sanktuarium. W związku z tym spotkanie w Szkoły Wiary w roku 2014 r. miało szczególny akcent. Jego uczestnicy nie tylko mogli wspólnie kontemplować wykonane dotąd mozaiki (część mozaiki jest jeszcze na etapie przygotowania), a również usłyszeć teologię tego dzieła z ust samego autora, o. Marko.


M.I. Rupnik SJ przedstawia teologię mozaiki
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 23 VI 2014

Na zakończenie wypada wspomnieć, że kiedy Szkoła Wiary była niejako na półmetku, Kościół przeżywał „Rok Wiary” (11 X 2012 - 24 XI 2013). W ogłaszającym go liście apostolskim „Porta fidei” Benedykt XVI uwrażliwił wierzących na konieczność nieustannego rozważania i codziennej modlitwy słowami „Credo”: „Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli uczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie zapominali o zobowiązaniu przyjętym wraz z chrztem”. Kontynuując tę myśl przywołał słowa św. Augustyna z homilii na temat Składu Apostolskiego: „Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście zachowywać, co powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia”.

   
nagrania konferencji ze spotkań Szkoły Wiary w latach 2012-2015

Teksty homilii, które wygłosił Marko Ivan Rupnik SJ w czasie spotkań Szkoły Wiary w latach 2009-2015, są dostępne na naszej stronie; zob. dział Szkoła Wiary.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl