O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Dojrzałość psychoseksualna. Wyzwania, kierunki i towarzyszeni ...


Szkoła Kierownictwa Duchowego

Dojrzałość psychoseksualna.
Wyzwania, kierunki i towarzyszenie
(płyty CD)

Hans Zollner SJ
dziekan Instytutu Psychologii i dyrektor Centrum Ochrony Dzieci przy Gregorianum (Rzym), członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich

 

Dokumenty kościelne podkreślają doniosłość i konieczność formacji harmonijnej i inte­gralnej, czyli zdolnej uwzględnić główne aspekty życia chrześcijan i ich osobowości, jako pomocy w poznawaniu Bożego wezwania, a zarazem prawdy własnych głębokich pragnień, jakie Bóg umieścił w sercu. Chodzi o poznanie samego siebie we wszystkich aspektach, aby poznać Boga. Podjęte zostaną tematy: ludzka formacja chrześcijańska; towarzyszenie ku dojrzałości ludzkiej i duchowej; nadużycia seksualne i ochrona osób małoletnich.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Ku dojrzałości – aspekty formacyjne antropologii chrześcijańskiej.
 • Konferencja II:
  Ku dojrzałości – aspekty formacyjne antropologii chrześcijańskiej (cd).
 • Konferencja III:
  Towarzyszenie ku dojrzałości ludzkiej i duchowej.
 • Konferencja IV:
  Nadużycia seksualne i ochrona osób małoletnich.
 • Konferencja V:
  Nadużycia seksualne i ochrona osób małoletnich (cd).
 • Konferencja VI:
  Nadużycia seksualne i ochrona osób małoletnich (cd).

 

Prowadzący: Hans Zollner SJ - wicerektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, dziekan Instytutu Psychologii, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, dyrektor Centrum Ochrony Dzieci przy Gregorianum.

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl