O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 19 - Notatnik ćwiczeń duchowych ...


Okładka nr. 19 ZFD

Zeszyty Formacji Duchowej nr 19

Notatnik
ćwiczeń duchowych
na rok liturgiczny "B"

(Wprowadzenia do modlitwy Ewangelią
z niedzieli i środy)

NAKŁAD WYCZERPANY
 

Jak korzystać z "Notatnika"?
Pragnę krótko przedstawić pięć etapów formacyjnych, które są podstawą proponowanych ćwiczeń.

I krok: O co proszę? Czyli wyrażenie duchowego pragnienia.
Pierwsze ćwiczenie "Notatnika" zachęca, aby przygotować się do słuchania słowa. Może w tym pomóc praktyka czytania Ewangelii już dnia poprzedniego, w klimacie ciszy i pełnej wolności od zajęć i pośpiechu. Przygotowanie powinno polegać na uważnym przeczytaniu Ewangelii, tak, aby nasycić jej treścią swój umysł, uczucia i wolę. Ważne jest, żeby po duchowym nasyceniu się treścią Ewangelii, określić sobie konkretną prośbę o owoc medytacji ewangelicznej, czyli "prosić Boga, Pana naszego, o to, czego chcę i pragnę" (św. Ignacy z Loyoli). "Notatnik" proponuje konkretną prośbę - duchowe pragnienie i zachęca, aby prośba wzbudzona wieczorem dnia poprzedniego, towarzyszyła nam podczas całego następnego dnia.

II krok: Wprowadzenie do modlitwy przedłużonej i osobista medytacja.
Podane są punkty do medytacji nad Ewangelią. Ważne jest, żeby wrócić do treści Ewangelii i przeznaczyć przynajmniej 30 minut na osobistą medytację. Zachęca się także do powtórzenia tej samej medytacji, aby "smakować" i jeszcze głębiej trwać w treściach, które podczas pierwszej medytacji najbardziej poruszyły nasz umysł, serce i wolę.

III krok: Zachowanie i rozważanie słowa, które najbardziej poruszyło mnie na medytacji.
Pomoże w tym proponowana w "Notatniku" praktyka zapisywania słowa, które najbardziej poruszyło i ujawniło zamysły serca. Głęboko przeżyte i zapisane słowo stanie się w ten sposób wyzwaniem w ciągu całego dnia. Pomagać będzie w przeżywaniu i ocenianiu codzienności. Wszystko po to, aby codzienność była ubogacana i oczyszczana przez słowo, które zbawia, przenika nasze wnętrze i otwiera nas na pełnienie woli Bożej.

IV krok: Wieczorny kwadrans przed Bogiem.
"Notatnik" proponuje, żeby wieczorny kwadrans przed Bogiem oprzeć o cztery punkty intymnej modlitwy: 1) W serdecznym dialogu opowiedzieć Panu o chwilach, w których doświadczyłem Jego szczególnej miłości. 2) Spoglądając na swoje uczucia, myśli i pragnienia i przechodząc od wydarzenia do wydarzenia dnia, zobaczyć jak odpowiadałem na słowo. Wyrazić Mu moją wdzięczność. 3) Szczerze przeprosić Go za chwile, w których nie odpowiadałem na Jego słowo. 4) Ponowić modlitwę serca (zob. poniżej).

V krok: Zapisywanie duchowych doświadczeń oraz "modlitwy serca"
"Notatnik" posiada wolne stronice, przeznaczone na osobiste zapiski. Zachęca do notowania najważniejszych duchowych doświadczeń i podejmowanych decyzji. Te doświadczenia i decyzje, rodzące się pod wpływem przemodlonego słowa, warto zamieniać w wyrażaną spontanicznie "modlitwę serca". Warto zapisać ja w "Notatniku" już na początku tygodnia. Chodzi o krótką modlitewną formułę, (np. "Panie, nasycaj mnie swoją miłością"), którą można odmawiać głośno lub w ciszy, albo też jedynie w myśli. Ważne jest to, aby odmawiać ją powoli, w poczuciu obecności Boga. Modlitwa serca, wypowiadana wytrwale i z miłością w różnych okolicznościach tygodnia, sprawi, że odpowiedź na słowo Boże będzie stawała się żywa i umacniania wewnętrznie. Dzięki praktyce zapisków "Notatnik" przyjmie formę osobistego dzienniczka duchowego i modlitewnika, do którego można nieustannie powracać, zgodnie z wewnętrzną potrzebą.

Warto na koniec podkreślić, że "Notatnik" z jednej strony zachęca do indywidualnego duchowego wysiłku w przeżywaniu słowa na co dzień, z drugiej, może być pomocą w dzieleniu się słowem po tygodniu osobistej pracy (np. w sobotę). Po dniach osobistego otwierania się na słowo, po dniach przedłużonej modlitwy w świetle słowa, spotkania w grupach mogą okazać się szczególnie owocne dla ich uczestników. Trzeba wtedy zatroszczyć się o to, aby spotkaniom towarzyszył klimat wzajemnego szacunku i pełnej dyskrecji.

Ufam, że "Notatnik" choć trochę pomoże nam w zażyłej więzi ze słowem Bożym, którą kładzie nam na serce Papież w programie duchowym na trzecie tysiąclecie: "Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie" (Novo millennio ineunte, 39).

------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail: zeszyty@salwatorianie.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl