O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 68 - Błogosławiona między niewia ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 68  

Błogosławiona między niewiastami.
Księga Judyty

 bp Grzegorz Ryś

biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej
przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista
autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości

 

 

68. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi bp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 3-5 października 2014 r.

...

*** *** ***

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Bóg ocalił miasto Betulię, które skazane było na „pożarcie” przez mocarne wojska Nabuchodonozora, króla asyryjskiego. Kiedy stanęły u bram miasta pod wodzą pysznego Holofernesa, aby utorować sobie następnie wolną drogę do zdobycia Jerozolimy, Bóg w bramie miasta naprzeciw „goliata” postawił kruchą kobietę Judytę. Oto przesłanie Księgi Judyty: wierzyć i ufać Bogu, jak Judyta, że On jest najważniejszym Aktorem historii świata, trzyma ją w swoich rękach, nadaje jej sens, kierunek.

Autor rozważań, bp Grzegorz Ryś zwraca uwagę, że Księga Judyty w ogóle nie zawiera opisów cudów. „Nic cudownego tam się nie dzieje. Owszem, są ludzie w Izraelu, którzy oczekują takiego cudu w Boskim działaniu. A Bóg działa w sposób, powiedzielibyśmy, bardzo doczesny, naturalny, przez ludzi”. Judyta pojawia się na scenie dopiero w 8 rozdziale. Autor natchniony Księgi Judyty zwlekał aż siedem rozdziałów, ażeby powiedzieć w ten sposób, że jest to księga o Bogu, że On jest głównym bohaterem tej księgi – Bóg, który działa przez Judytę. Dla uratowania mieszkańców Betulii, znalazł sobie w mieście bezdzietną wdową. „W tamtym świecie wdowieństwo i bezdzietność to suma słabości, gorzej już być nie mogło” – podkreśla bp Ryś. Bóg jednak widzi serce i cnoty duchowe Judyty: jej pobożność, czystość, miłość ojczyzny i męstwo; widzi jej cechy naturalne: roztropność, stanowczość, spokój, odwagę oraz niezwykłą piękność. Wszystkie naturalne i duchowe cechy Judyty Bóg wykorzystał do walki z złem, które czaiło się o bram jej miasta. Mógł je wykorzystać ponieważ Judyta potrafiła z Nim współpracować: modliła się i pościła, aby poznać Boskie zamiary względem niej, przełożonych miasta i wszystkich mieszkańców. „Modlitwa jest najważniejszym czynem Judyty” – podkreśla Autor rozważań – „modli się, zanim podejmie jakiekolwiek działanie”.

Sława Judyty, Bożej kobiety przetrwała do naszych dni. Bóg jej życiem karmi nasze życie. Ojcowie Kościoła wychwalali Judytę za jej pobożność, czystość, patriotyzm, męstwo, bezinteresowność. Dostrzegali w niej typ Najświętszej Panny. W jej zwycięstwie nad Holofernesem widzieli figurę zwycięstwa Maryi nad szatanem. Kościół, m.in w liturgii na cześć Królowej Polski, odnosi do Maryi słowa wzięte z Księgi Judyty: "Błogosławiona jesteś córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół" (Jdt 13,18). Maryja stała się kobietą jeszcze doskonalszą od Judyty.

Bardzo potrzebujemy „Judyt” w naszych domach, wspólnotach, w Kościele i społeczeństwie. Potrzebujemy ludzi niezachwianie wierzących Bogu, bezwzględnie ufających w Jego moc, odważnie wyznających wiarę, że tylko On jest Panem historii i że w sytuacjach po ludzku bez wyjścia, gdy czujemy się osaczeni przez zło, może dokonywać cudownych czynów posługując się kruchymi ludźmi, takimi jak Judyta. Każdy z nas może stać się Judytą. Z takim przeświadczeniem podejmijmy duchową lekturę Księgi Judyty, w której poprowadzi nas bp Grzegorz Ryś. Jego rozważania są owocem sesji rekolekcyjnej, którą przeprowadził w naszym Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w ramach Szkoły Biblijnej [ „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” - 3-5 października 2014].

W imieniu salwatorianów i salwatorianek posługujących w naszym Centrum dziękuję biskupowi Grzegorzowi, za wygłoszone z mocą Słowo, które poruszyło serca wielu. Dziękuję osobiście za wyrazy przyjaźni i życzliwe angażowanie się w nasze wspólne dzieło.

Krzysztof Wons SDS

*** *** ***

Spis treści

 • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
 • Betulia, której nie ma
 • Co tozalud?
 • Twarze niewiary
 • Próba
 • Kobieta modlitwy i Prawa
 • Panem jest Bóg
 • Jael- Judyta - Maryja
 • Homilia 1:
  Opór wobec tego, co Bóg w nas złożył
 • Homilia 2:
  Bóg objawia się w relacji Ojciec-dziecko
 • Homilia 3:
  Bóg niezmordowany w docieraniu do człowieka
*** *** ***

 0 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl