O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Doświadczenie Kościoła, który jest jednoczony przez słowo Pan ...


Doświadczenie Kościoła, który jest jednoczony przez słowo Pana
Świadectwo po warsztatach lectio divina
w Rocca di Garda, październik 2012

 

Kilka myśli związanych z moim pobytem w Rocca di Garda. Bogu dziękuję, że wyjazd był możliwy i doszedł do skutku pomimo intensywności zajęć, jakie w tym czasie miałem. Jechałem tam z potrzeby serca, a także trochę z ciekawości, bo miejsce znałem z opowieści jako cel podróży wart wysiłku.

Klimat miejsca - ten duchowy - jest niepowtarzalny. Podziwiam ojców kamedułów za ich otwartość i gotowość do dzielenia się przeżywaniem Słowa Bożego z potrzebującymi, których, jak przez ten tydzień mogłem zobaczyć, jest dużo. Pierwszy raz miałem możliwość względnie długiego kontaktu ze wspólnotą, która żyje rytmem Słowa Bożego w codzienności. Owoce tej bliskości Słowa dają się odczuć zarówno w porządku życia wspólnoty, jak i w odniesieniu do tych, co przychodzą z zewnątrz. Owoce dobre zbiera się z dobrego drzewa - gościnność, otwartość, serdeczny uśmiech.

Dzięki takiemu środowisku wydarzyło się wiele także w naszych wzajemnych odniesieniach. Myślę tu o grupie wyjazdowej. Nie znaliśmy się między sobą w większości przed wyjazdem. Ojcowie salwatorianie byli naszym wspólnym punktem odniesienia. Dzięki uznawanej wartości, jaką jest Jezus obecny w swoim Słowie bardzo szybko odnaleźliśmy się „w domu” i zawiązały się między nami więzi braterskie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogliśmy się przez ten czas dzielić tym, jak Słowo Boże kształtuje nasze wnętrze i naszą służbę w Kościele. Spotkaliśmy się jako ludzie pochodzący z bardzo różnych, odległych miejsc w Polsce, a nawet spoza Polski, pełniący różne zadania w Kościele: formacyjne, katechetyczne, duszpasterskie, a nawet ewangelizacyjne. Dla mnie było to dużym umocnieniem; dodało odwagi.

W mojej drodze lectio divina spotykam często trudności, doświadczam zmęczenia, czasem zniechęcenia czy emocjonalnego chłodu. Spotkanie z osobami podejmującymi wysiłek życia w sposób podobny do mojego, zmierzający do oparcia się na Słowie Bożym, dało mi dodatkowe poczucie wspólnoty działania, wspólnoty wysiłku, także wzajemnego wsparcia. Zrozumiałem, że gdy jestem słaby, ktoś inny w Kościele niesie część mego ciężaru, a gdy doświadczam Bożej mocy, to mogę ponieść więcej ciężaru kogoś, kto właśnie wtedy przeżywa chwile słabości.

Zawiązały się też między nami dobre więzi międzyludzkie. Spotkałem osoby, na których modlitwę mogę liczyć, gdy pojawi się jakaś jej szczególna potrzeba. Było to dla mnie szczególne doświadczenie Kościoła, który przyjmuje Słowo Pana, próbuje nim żyć i przez Słowo zostaje zjednoczony.

Dziękuję za możliwość wyjazdu i za wszelkie z tym związane doświadczenia, również te, których nie udaje się opisać w prostych słowach.

ks. Adam Łuźniak

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl