O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Pragnienie uczynienia lectio divina codzienną drogą mojego ży ...


Pragnienie uczynienia lectio divina codzienną drogą mojego życia
Świadectwo po warsztatach lectio divina
w Rocca di Garda, październik 2012

 

Tygodniowy pobyt w Rocca di Garda był dla mnie czasem wielkiej łaski od Pana. Każdego dnia doświadczałam Jego bliskiej obecności: w czasie modlitwy z ojcami i braćmi kamedułami, podczas spotkań i rekreacji w naszej wspólnocie, w szczególnym uroku i naturalnym pięknie tego błogosławionego miejsca.

Minął już tydzień od mojego powrotu stamtąd, a w moim sercu wciąż żywe są wspomnienia z tego pobytu i nadzieja, którą Pan Bóg mnie tam napełnił. Codzienne studiowanie Słowa Bożego i modlitwa nim, dały mi wiele światła na sprawy, z którymi tam jechałam i które rozeznawałam.

Jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tym seminarium. Jest ono dla mnie inspiracją do głębszego zaangażowania w posługę lectio divina oraz ożywia we mnie pragnienie uczynienia lectio divina codzienną drogą mojego życia.

s. Marta Maria Przywara

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl