O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Słowo Boga dociera przez ludzi, którzy poznali Go «z pi ...


Słowa Boga docierają do nas
przez ludzi, którzy poznali Go «z pierwszej ręki»

Świadectwo po warsztatach lectio divina
w Rocca di Garda, październik 2012

 

Ojciec Święty Benedykt XVI w jednym z wywiadów powiedział takie słowa: „Cudownie jest być chrześcijaninem ze świadomością, że otwiera to przed nami szeroką perspektywę i wielką wspólnotę”. Sądzę, że wiele osób chciałoby zapytać: „A dlaczego cudownie jest być chrześcijaninem?”. Osobiście odpowiedziałbym tak pytającemu, że dlatego, bo cudownie jest żyć życiem Chrystusa, cudownie jest Bogu i człowiekowi być razem, cudownie jest mieć udział w głoszeniu Ewangelii!

Ewangelia nie przemija, bo Jezus jest nieprzemijający. Z Niego czerpiemy żywotność i młodość wiary. To On jest źródłem wielkiej nadziei! Ten, kto żyje Ewangelią prawdziwie żyje w świecie, który zapomina, skąd jest i dokąd zmierza.

Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu i ludziom, dzięki którym mogłem uczestniczyć w warsztatach lectio divina w klasztorze kamedułów w Rocca di Garda. Te dni były niczym powiew ożywiającego wichru Ducha, który przemawia do Kościoła. Te dni pozwoliły zatrzymać się nad wrażliwością Boga w Słowie, w klimacie klasztornych murów „nasiąkniętych” modlitwą wieków. To tu mnisi pochylając się godzinami nad Biblią odkrywali i odkrywają jedyną sensowną drogę dla każdej osoby ludzkiej.

Warto czerpać ze źródła! Przychodzi mi na myśl znów cytat Ojca Świętego Benedykta XVI z książki pt. „Patrząc na Chrystusa”, który jest bardzo adekwatny do tego, czym się dzielę: „Słowa Boga docierają do nas przez ludzi, którzy Go słyszeli i którzy się z Nim zetknęli; poprzez ludzi, dla których Bóg stał się konkretnym doświadczeniem i którzy […] poznali Go «z pierwszej ręki»”.

W moim kapłańskim życiu priorytetową misją jest świadczenie o spotkanym Jezusie. Stąd pochylenie nad Słowem Bożym, stąd pragnienie czerpania mocy od ludzi, którzy noszą w sobie doświadczenie Boga. To ci, „biali bracia”, z doświadczeniem z pierwszej ręki…

ks. Tomasz Rąpała

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl