O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ikona Matki Słowa ...


Ikona Matki Słowa

Ikona Matki Słowa (Mater Verbis) została napisana w latach 2013-2015 przez juniorystki ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa jako wyraz wdzięczności za posługę salwatorianów. Została poświęcona w czasie sesji „Estera - ukryta gwiazda” zorganizowanej w domu zakonnym józefitek w Radnej Górze w dniach 15-17 maja 2015 r. i przekazana Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Opis

U dołu są po grecku napisane słowa Ewangelii według św. Łukasza: „he de Mariam panta syneterei ta remata tauta symballousa en te kardia autes”, czyli: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19 - BT).

„Potrzebujemy milczenia, które staje się kontemplacją, pozwalającą nam wejść w milczenie Boga i w ten sposób dotrzeć tam, gdzie rodzi się Słowo, Słowo odkupieńcze” (Benedykt XVI, homilia podczas Mszy św. odprawianej z członkami Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 6 X 2006).

Maryja prawą ręką wykonuje gest zapraszający do milczenia, a w lewej ręce trzyma zwój Pisma Świętego. Jej milczenie jest ukierunkowane na słuchanie Słowa, stąd również symbolicznie, dyskretnie zostało wyeksponowane prawe ucho Maryi. Maryjne milczenie „pozwala słuchać słowa i sprawia, że ono owocuje” (Benedykt XVI, modlitwa podczas spotkania z młodzieżą włoską w Loreto, 1-2 IX 2007).

„W ciszy słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, wyraźniej rozumiemy to, co chcemy powiedzieć, albo to, czego oczekujemy od innego człowieka, dokonujemy wyboru, jak się wyrazić. Milknąc pozwalamy drugiej osobie mówić, wyrazić siebie, a sobie samym na to, byśmy nie przywiązywali się bez odpowiedniej konfrontacji wyłącznie do własnych słów czy idei” (Benedykt XVI, „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”. Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012).

Szata Maryi nad ręką, w której trzyma zwój Biblii, tworzy namiot przypominający Namiot Spotkania (Wj 33, 7-20). Serce jest miejscem spotkania Boga i człowieka. Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, zaprasza do ciszy i słuchania, do wzięcia do ręki Pisma Świętego i rozważania słów Boga w swoim sercu i w swoim życiu.

Człowiek „potrzebuje słuchać drugiego, zwłaszcza Drugiego pisanego z wielkiej litery, Boga. Tylko w ten sposób poznaje samego siebie, staje się sobą. Ojcowie Kościoła powiadają, że w chwili poczęcia odwiecznego Słowa w dziewiczym łonie Duch Święty wszedł do wnętrza Maryi przez ucho. Poczęła ona odwieczne Słowo słuchając Go, oddając własne ciało temu Słowu. Oto, co znaczy mieć słuchające serce” (Benedykt XVI, słowo na zakończenie rekolekcji w Watykanie prowadzonych przez ks. Enrico Dal Covolo, 27 II 2010).

PSz

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl