O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 23 - Maryja. Kobiecość i macierz ...


Okładka nr 23. ZFD

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

NR 23

Maryja.
Kobiecość i macierzyństwo

  NUMER WZNOWIONY

 

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

ks. Krzysztof Wons SDS, Uwierzyła do końca
o. Marie-Jacques de Belsunce, Tajemnica Maryi
s. Aneta Kołodziejczyk SSpS, Macierzyństwo Maryi uzdrawia
Małgorzata Mierzwa-Hudzik, Przez kobiecość do Boga
Urszula Michałowska, Paul Evdokimov o charyzmacie kobiecości
Ks. Marek Dziewiecki, Geniusz kobiety
Elżbieta Adamiak, Posługa kobiet w Kościele

Rozmowy:

Rozmowa z o. Pierre-Marie Delfieux, Fenomen kultu Maryi w Kościele
Rozmowa z o. Jackiem Bolewskim SJ, Zwyczajnie z Maryją...
Rozmowa z Elżbietą Adamiak, One i On
Rozmowa z o. Innocenzo Gargano OSB Cam, Lectio divina - życie w mocy Słowa (2)

Modlitwa Słowem Bożym:

Pier Giordano Cabra FN, Lectio divina. Praktyczne rady dla aktywnych i zajętych (2)

Pytania - odpowiedzi:

o. Anselm Grün OSB odpowiada na pytania (2)

Świadectwa:

s. Mariola Kłos FMA, O Boże! Wszędzie Jezus!
Agnieszka Kuryś, "Wziąć Ją do siebie."
Jan Budziaszek, Miałem dyżur u Mamy
s. Tatiana Ugaynova ASC, Czuję się szczęśliwą zakonnicą
Alessandro Pronzato, Różaniec

*** *** ***

Od Redakcji

Nie tak dawno, 28 czerwca tego roku, Ojciec Święty podpisał nową adhortację apostolską "Ecclesia in Europa". Opatrzył ją znamiennym podtytułem: "O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy". Pisze w niej o nowej Europie, czyli takiej, która na nowo powinna powracać do swojej nadziei. Tej, której tak bardzo potrzebują dzisiaj wierzący w Kościele, w Europie. Tą nadzieją jest Chrystus! W licznych pytaniach o przyszłość Europy nierzadko wyczuwa się klimat "rozdzieranych szat", niepokoju, dekadencji. Kościół nie może poddać się takim nastrojom. Nie może zapominać o swojej misji: nieść nadzieję każdemu człowiekowi, w jakichkolwiek okolicznościach życia się znajdzie. Nie jest to nadzieja utopijna, ale pewna - tak pewna jak prawda, że Jezus już dawno zwyciężył świat. Papież rozpoczyna adhortację słowami św. Piotra, który przed dwoma tysiącami lat pisał w "Pierwszym liście" do młodej, doświadczanej wspólnoty Kościoła: "Nie obawiajcie się (...) i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest" (3, 14-15). I dodaje: "niezależnie od wszelkich pozorów i chociaż skutki tego nie są jeszcze widoczne, zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Wynika stąd wskazanie, by na ludzkie dzieje patrzeć z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii" (nr 5).

Ufność i wiarę w zwycięstwo Chrystusa Kościół odnajduje przede wszystkim w Maryi - w Kobiecie i Matce nadziei. Kościół w Europie potrzebuje Maryi, która "na nowo rodzi Syna jako zwycięzcę, księcia tego świata". W Niej może odnaleźć swoją pewność: "Ta pewność ożywia Kościół w jego drodze, kiedy w Niewieście i Smoku odczytuje swą, trwającą wiecznie, historię. Niewiasta rodząca Syna - Mężczyznę, przypomina nam także Maryję Dziewicę, zwłaszcza w chwili gdy, przeszyta cierpieniem u stóp krzyża, na nowo rodzi Syna jako zwycięzcę, księcia tego świata. Zostaje Ona powierzona Janowi, który z kolei zostaje Jej oddany jako syn (por. J 19, 26-27). W ten sposób staje się Ona Matką Kościoła. Dzięki więzi, jaka łączy Maryję z Kościołem, a Kościół z Maryją, jaśniejsza staje się tajemnica kobiety: "Maryja bowiem, obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, po macierzyńsku uczestniczy w owej , jaka toczy się w ciągu całej historii ludzkiej" (nr 123).

Obecność w Kościele Maryi - doskonałej Kobiety i Matki, przywołuje na pamięć także wielką liczbę ewangelicznych kobiet i matek, które na przestrzeni historii promieniowały nadzieją i pewnością życia. Wśród nich wielu z nas odnajdzie kobiety i matki z naszych domów - ciche, piękne, kochające, zapracowane. "Kościół jest świadomy - pisze papież - specyficznego wkładu kobiety w służbę Ewangelii nadziei. Historyczne koleje wspólnoty chrześcijańskiej dowodzą, że kobiety zawsze odgrywały znaczącą rolę w dawaniu świadectwa Ewangelii. Trzeba przypomnieć, jak wiele uczyniły one - często w milczeniu i w ukryciu - przyjmując i przekazując dar Boży zarówno poprzez fizyczne, jak i duchowe macierzyństwo, dzieło wychowania, katechezę, rozwijanie wielkich dzieł miłosierdzia, przez życie modlitwy i kontemplacji, doświadczenia mistyczne oraz pisma bogate w ewangeliczną mądrość. Mając na uwadze bogate świadectwa z przeszłości, Kościół wyraża ufność, że i dzisiaj kobiety mogą znacznie przyczynić się do budzenia nadziei na wszystkich płaszczyznach" (nr 42). Papież zwraca uwagę, że "Istnieją pewne wymiary współczesnego społeczeństwa europejskiego, które stanowią wyzwanie dla zdolności właściwych kobietom: wytrwałego i bezinteresownego otwarcia na innych, dzielenia się i rodzenia w miłości. Weźmy na przykład rozpowszechnioną mentalność naukowo-techniczną, która usuwa w cień wymiar afektywny i funkcję uczuć, brak bezinteresowności, coraz powszechniejszy lęk przed dawaniem życia nowym istotom ludzkim, trudność w nawiązywaniu wzajemnych relacji i w przyjmowaniu kogoś, kto jest odmienny. W tym kontekście Kościół oczekuje od kobiet ożywczego wkładu rodzącego nową falę nadziei".

W 23. numerze naszych "Zeszytów" podejmujemy temat bliski powyższym myślom: "Maryja. Kobiecość i macierzyństwo". Zaproponowane w nim treści chcą zwrócić uwagę na szczególne bogactwo Maryi w naszej chrześcijańskiej formacji, a przez Nią na wartość kobiecości i macierzyństwa, bez których wszystko, co ludzkie staje się połowiczne, ubogie, a nawet nieludzkie. Kobiecość i macierzyństwo odbijają się głęboko w każdej ludzkiej naturze od samego poczęcia, tak jak piękno Maryi odbiło się w Jezusie - najpiękniejszym z synów ludzkich (por. Ps 45, 3). W rubryce: "Poszukiwania w wierze" proponujemy najpierw spojrzenie na Maryję. Ks. Krzysztof Wons SDS i o. Marie-Jacques de Belsunce przywołują biblijne sceny, w których spotykamy historię umęczonej Kobiety i Matki - Maryję, która wierzy i kocha do końca, która milcząca "niesie" Kościół i żyje Kościołem. S. Aneta Kołodziejczyk SSpS przybliża Maryję w znamiennej perspektywie: w jaki sposób duchowe macierzyństwo Maryi staje się drogą uzdrowienia dla naszego człowieczeństwa. Małgorzata Mierzwa-Hudzik przedstawia kobiecość z perspektywy rozwoju psychicznego i duchowego, i pokazuje w niej szczególną "przestrzeń" zbliżania się do Boga. Urszula Michałowska pisze o charyzmacie kobiecości w teologii Paula Evdokimova. Ks. Marek Dziewiecki wskazuje na prądy społeczne, które zaciemniają dzisiaj wartość kobiecości i macierzyństwa i pokazuje cechy, które składają się na niezastąpiony w świecie geniusz kobiety. Rubrykę zamyka artykuł Elżbiety Adamiak, która na przykładzie biblijnych kobiet mówi o posłudze kobiet w dzisiejszym Kościele.

Do rubryki "Rozmowy" Redakcja "Zeszytów" zaprosiła o. Pierra-Marie Delfieux, o. Jacka Bolewskiego SJ i Elżbietę Adamiak. Rozmawiają oni o fenomenie kultu Maryi w Kościele, o teologii "zwyczajności" Maryi, o biblijnych sylwetkach kobiet i relacji Jezusa do kobiet. Ponadto proponujemy dalszy ciąg rozmowy z o. Innocenzo Gargano OSB Cam. o mocy modlitwy Słowem Bożym w tradycji lectio divina. Pierwsza część tej rozmowy zamieszczona została w numerze 21. "Zeszytów". Podobnie w rubryce "Szkoła modlitwy słowem Bożym" znajdziemy dalszy ciąg rozważania o. Piera Giordano Cabra FN na temat lectio divina praktykowanej w codzienności. W rubryce "Pytania - odpowiedzi" o. A. Grün OSB kontynuuje swe odpowiedzi na kwestie związane z kierownictwem duchowym i terapią osób znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Ostatnia rubryka zawiera pięć świadectw. Agnieszka Kuryś dzieli się swoją więzią z Maryją, której doświadcza na co dzień. S. Mariola Kłos FMA pisze o swoim doświadczeniu Jezusa odkrytym w Słowie i o tym, jak pomaga jej przewartościowywać swoje życie powołaniowe i pracę w telewizji. Jan Budziaszek powraca do bolesnego wydarzenia choroby i śmierci swojej mamy i do tego jak doświadczał wtedy mocy modlitwy na różańcu. S. Tatiana Ugaynova ASC, wcześniej aktywistka konsomolskiej ogranizacji studenckiej, opisuje drogę swojego nawrócenia i rozeznania powołania zakonnego. Ks. Alessandro Pronzato, wybitny pisarz chrześcijański, przywołuje drogie mu osoby, które na różańcu omadlały jego kapłańskie życie.

Oddając do rąk Czytelników nowy numer "Zeszytów Formacji Duchowej" mamy nadzieję, że stanie się on zachętą do modlitwy i przedłużonej refleksji nad obecnością Maryi w życiu duchowym i nad wartością kobiecości i macierzyństwa, które w Maryi spełniają się w sposób doskonały, jedyny i niepowtarzalny. Niech zaproszeniem do przedłużonych rozważań staną się słowa papieża z przywołanej już adhortacji "Ecclesia in Europa": "Kościele w Europie, kontempluj zatem dalej Maryję i uznaj, że jest Ona i że jest , aby nie , a w razie upadku, aby " (nr 124).

w imieniu Redakcji
Krzysztof Wons SDS


--------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail:
zeszyty@salwatorianie.pl

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl