O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Krzysztof Wons SDS: Głęboka rewizja struktur formacji zakłada ...


Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017
- INAUGURACJA -
14 września 2015

Głęboka rewizja struktur formacji
zakłada wpierw pogłębioną formację formatorów

Słowo Krzysztofa Wonsa SDS - dyrektora Szkoły

 

W poniedziałek, 14 września 2015 r. rozpoczęła się kolejna edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2015-2017). Uroczystej Eucharystii rozpoczynającej tę edycję Szkoły przewodniczył i homilię wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Mszę św. koncelebrował również przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów - ks. Piotr Filas SDS.

Dwuletnią formację rozpoczęło 80 duchownych ze środowisk diecezjalnych i zakonnych, już zaangażowanych bądź przygotowujących się do podjęcia posługi wychowawczej w seminariach albo w formacji zakonnej. Uczestnicy pochodzą z Polski oraz Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy.

W czasie popołudniowej sesji otwierającej zajęcia najpierw zabrał głos ks. Krzysztof Wons SDS. Witając arcybiskupa sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa, przełożonego Polskiej Prowincji Salwatorianów, wychowawców i uczestników nowej edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, dyrektor Szkoły zwrócił uwagę na kontekst inauguracji: trwający Rok Życia Konsekrowanego i zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Przypomniał wyzwanie, jakim jest „pilna potrzeba weryfikacji treści i metod formacji kapłańskiej” (św. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, nr 2), które papież Franciszek wyraził w słowach: „Trzeba się odważyć – powiedział - na głęboką rewizję struktur formacji” (przemówienie do biskupów brazylijskich - 27 VII 2013).

Dyrektor Szkoły Wychowawców mówił: „Trzeba jednocześnie od razu dodać, że ani wysoki poziom treści, ani doskonałe metody i narzędzia nie wystarczą, jeśli zabraknie rzetelnej i pogłębionej formacji osób odpowiedzialnych za formację kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. To osoba formuje, a nie same narzędzia i struktury formacji! Co więcej: takie będą struktury formacyjne, jakie osoby, które je tworzą. Scalone osoby będą tworzyły scalone struktury; osoby - tak to określę - «pęknięte», będą powodowały pęknięcia w programach i strukturach, przede wszystkim zaś w samych wychowankach. Innymi słowy: taki będzie poziom formacji, jaki poziom życia wartościami powołaniowymi najpierw u wychowawców”. To zaś prowadzi do wniosku, że „głęboka rewizja struktur formacji, (…), zakłada wpierw pogłębioną formację formatorów”.

Salwatorianin odpowiedzialny za inicjatywę formacyjną prowadzoną pod patronatem Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa podkreślił w swoim słowie znaczenie formacji integralnej: „Od początku istnienia Szkoły przyjmujemy ją jako kluczowe wezwanie w zajęciach. Proponowana formacja, wzorem lat ubiegłych, będzie dotyczyć nie tylko sfery intelektualnej, albo tylko ludzkiej, czy tylko duchowej lub pastoralnej. Potrzebna jest formacja całej osoby (!), która obejmie całość jej istoty, wszystkie aspekty tożsamości, jej czyny i intencje, czyli taka, która będzie docierała głęboko do wnętrza, ogarniała osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach (por. PDV 43). Tą, sprawdzoną od lat drogą, chcemy podążać” - mówił.

Następie Krzysztof Wons SDS przedstawił gościa z Watykanu, który w ramach wykładu inauguracyjnego podjął temat: „Formacja seminaryjna i zakonna dzisiaj: nowe wezwanie dla formacji formatorów”. Abp Jorge Carlos Patrón Wong pochodzi z Meksyku (archidiecezja Yucatán). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Studiował teologię duchowości i psychologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Przez kilknaście lat był zaangażowany w formacji. W 2009 r. Benedykt XVI mianował go biskupem koadiutorem diecezji Papantla, w której trzy lata późnej podjął posługę biskupa diecezjalnego. 21 września 2013 r. papież Franciszek mianował go sekretarzem ds. seminariów w Kongregacji ds. Duchowieństwa.

PSz

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl