O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 24 - Śmierć ...


Okładka nr. 24

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

NR 24

 

Śmierć

 

 

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

o. Jacek Salij OP, Przekleństwo śmierci i śmierć w Chrystusie
o. Józef Innocenty Maria Bocheński OP, Uwagi o śmierci
ks. Krzysztof Grzywocz, Jak przeżyć stratę?
Danuta Prokulska, Pozrozumiewanie się z terminalnie chorym
ks. Janusz Nagórny, Prawo do godnej śmierci a eutanazja
ks. Jarosław Merecki SDS, Kościół o karze śmierci
ks. Józef Kupny, Społeczne przejawy cywilizacji śmierci
ks. Tadeusz Styczeń SDS, Aby kultura śmierci nie doprowadziła do śmierci kultury

Rozmowy:

Rozmowa z ks. Gianfranco Ravasim Księga życia, czy śmierci?
Rozmowa z kard. Carlo Maria Martinim Kościół, który ma odwagę marzyć

Modlitwa Słowem Bożym:

ks. Łukasz Kleczka SDS, Medytacje nad przejściem przez próg śmierci

Pytania - odpowiedzi:

ks. Gianfranco Ravasi odpowiada na pytania

Świadectwa:

Aneta Kania (red.), Jak przygotowuję się do śmierci? (ankieta)
s. Agnieszka Chrapek CSSMA, Ślady rozstania
Tomasz Dangel, Opieka nad dziećmi z chorobami nowotworowymi
o. Michał Zioło OCSO, Pokora wobec śmierci
Dominikanka, Zawrócił bieg mojego życia

*** *** ***

Od Redakcji

O śmierci słyszymy codziennie. Codziennie też oglądamy ją na własne oczy. Najczęściej w mediach: w prasie, w programach informacyjnych, w filmach. Do mnożących się informacji o śmierci można się przyzwyczaić. Mówienie o umierających czy ginących ludziach może stać się powszednie i "banalne". Może przestać wzruszać, ponieważ - choć "tyle jest śmierci dookoła", to przecież "jest daleko od nas" - nie dotyka nas osobiście. I tak naprawdę chcielibyśmy wierzyć, że śmierć dotyczy wszystkich innych, ale nie nas - zwłaszcza kiedy cieszymy się dobrym zdrowiem. Kiedy jednak na naszych oczach umiera ktoś bardzo bliski, kiedy uświadamiamy sobie, że przybywa nam lat, albo gdy zapadamy na zdrowiu, wtedy nierzadko czujemy śmierć z bliska, czujemy ją w sobie. I chociaż tyle o niej słyszymy, tyle razy ją oglądamy, a nawet odczuwamy, to wciąż z uporem nie chcemy o niej myśleć. Niewiele też rozmawiamy na temat śmierci. To bardzo ludzka reakcja. Śmierć jest tematem trudnym, bolesnym i delikatnym. Budzi w nas mniejszy lub większy lęk, ponieważ jest nieuchronna i czujemy się wobec niej bezradni. "O śmierci, jakże przykra pamięć o tobie" - wzdycha z bólem Syrach (Syr 41,1), lecz po chwili dodaje: "Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie. Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało i po co odrzucać to, co się podoba Najwyższemu" (Syr 41,3-4). Mędrzec Syrach stawia nas wobec trudnego wyzwania: zachęca, aby nie odrzucać myśli o śmierci, nie bać się jej przyjścia, przyjąć ją tak jak uczynił to Bóg. Co znaczy jednak nie bać się śmierci, nie odrzucać jej? Co znaczy, że to podoba się Najwyższemu? Syrach przypomina poprostu, że śmierć także należy do naszego życia!

Przyjąć ją, znaczy przyjąć życie do końca, do ostatniej chwili, także z jego momentem odchodzenia - z umieraniem, które jest przecież progiem wieczności. Bóg, który jest miłośnikiem życia, uczy nas przyjmować je do końca, także z jego trudnym i pełnym tajemnicy przejściem. Jezus przyszedł także po to, aby nauczyć nas umierać i aby być z nami w naszej śmierci. Umierał otwarty na obietnicę życia, na wieczność. Ukrzyżowany, uświęcił także śmierć. Z Nim przestrzeń śmierci staje się "miejscem" oczekiwania na życie, na spotkanie z Ojcem. Rozmyślanie o śmierci nie musi zabierać radości życia, pomimo ludzkiego lęku i bólu. Może na nie otwierać jeszcze bardziej. Może jeszcze bardziej czynić nas miłośnikami życia. Kolejny, 24. numer "Zeszytów Formacji Duchowej" proponuje spotkanie z prawdą o umieraniu, o śmierci i o godnym jej przeżywaniu. Zaprasza do głębszej refleksji nad śmiercią. Nasze rozważania rozpoczniemy od spojrzenia na śmierć z perspektywy konania Chrystusa (J. Salij OP) i od uwag o chrześcijańskim traktowaniu doświadczenia śmierci (J.I. Bocheński OP).

Następne artykuły próbują odpowiedzieć na bliskie nam pytania: jak przeżywać stratę? (ks. K. Grzywocz), jak towarzyszyć osobom terminalnie chorym? (D. Prokulska). Kolejna seria rozważań o śmierci dotyczy kwestii etycznych i moralnych: prawo do godnej śmierci a eutanazja (ks. J. Nagórny); nauczanie Kościoła o karze śmierci (ks. J. Merecki SDS); społeczne zjawiska cywilizacji śmierci (ks. J. Kupny); ochrona życia poczętego (ks. T. Styczeń SDS). Proponujemy także dwie rozmowy: z ks. G. Ravasim na temat życia i śmierci w Biblii - do którego wrócimy jeszcze raz w rubryce "pytania - odpowiedzi", oraz rozmowa z kard. C. Martinim o życiu Kościoła z perspektywy tajemnicy Wielkiej Soboty. Ks. Ł. Kleczka SDS daje nam wskazówki do medytacji nad "przejściem przez próg śmierci". 24 numer "Zeszytów" zamykają świadectwa na temat osobistego przeżywania prawdy o śmierci oraz specjalnie przygotowana ankieta, w której osoby różnych stanów odpowiadają na pytanie: Jak przygotowuję się do śmierci?

Przez treści zamieszonych artykułów, rozmów i świadectw przebija postawa pokory, z jaką autorzy mówią i piszą o śmierci, nieraz z nieukrywanym cierpieniem, z wiarą, a jednocześnie z ogromnym szacunkiem i delikatnością, tak, jakby stąpali po czymś świętym, nieznanym i bardzo kruchym. Takiej postawy i perspektywy w patrzeniu na śmierć bardzo dzisiaj potrzebujemy.

w imieniu Redakcji
Krzysztof Wons SDS

--------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail:
zeszyty@salwatorianie.pl

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl