O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 69 - List do wszystkich wierzący ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 69  

 

List do wszystkich wierzących

 

 Raniero Cantalamessa OFM Cap.

doktor teologii (Fryburg) i literatury klasycznej (Mediolan),
członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1975-81),
kaznodzieja Domu Papieskiego (od 1980 r.)

 

 

69. numer Zeszytów Formacji Duchowej zawiera zapis treści, którymi Raniero Cantalamessa OFM Cap. podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Wiara rodzi się ze słuchania” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 11-13 października 2013 r.

...

*** *** ***

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

………

*** *** ***

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Miłość Boża tkwi u podstaw całego stworzenia
  • Usprawiedliwieni łaską przez wiarę (Rz 3, 21nn)
  • Nowe życie w duchu
  • Wiara rodzi się ze słuchania orędzia (Rz 10, 17)
  • Od wiary do uczynków:
    posłuszeństwo słowu (Rz 12-14)
  • Homilie
  • Pytania i odpowiedzi
*** *** ***

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl