O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 04 - Notatnik ćwiczeń duchowych ...


Okładka nr. 4 ZFD

Zeszyty Formacji Duchowej nr 4
Notatnik do ćwiczeń na rok liturgiczny "C"

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

Słowo Boże ma niezwykły wpływ na nasz umysł, serce i wolę - bez naruszania jej wolności. Przyjmując z wiarą słowo, przez jego czytanie i medytowanie, jesteśmy oddani w moc słowa, które daje życie. Jest to te samo słowo Boga, które nas stworzyło i nieustannie stwarza - wraca nam Boże życie. Duch Święty, który tchnie w nas poprzez słowo, ma moc stworzenia w nas nowego porządku. Jest to przecież ten sam Ducha, który unosił się nad pierwotnym chaosem i bezładem świata i który nadał mu pełną harmonię i piękno. Tylko On sprawia poprzez słowo, że nadal istniejemy.  Ilekroć czytamy i medytujemy z wiarą Jego słowo ono nas porusza ale także "nawraca" z nieładu życia do jego ładu i piękna. Ma moc oczyszczania i porządkowania naszej wolności.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl