O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkania grupy Sychar w pierwszym półroczu 2016< ...


Otwarte spotkania grupy Sychar
w pierwszym półroczu 2016

 

Otwarte spotkania grupy Sychar w pierwszym półroczu 2016 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 8 stycznia 2016 (piątek)
  czytania z Niedzieli Chrztu Pańskiego (10 I):
  Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29;
  Dz 10, 34-38; Łk 3, 15-16.21-22
 • 12 lutego 2016 (piątek)
  czytania z I Niedzieli Wielkiego Postu (14 II):
  Pwt 26, 4-10; Ps 91, 1-2.10-15;
  Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13
 • 11 marca 2016 (piątek)
  czytania z V Niedzieli Wielkiego Postu (13 III):
  Iz 43, 16-21; Ps 126, 1-6;
  Flp 3, 8-14; J 8, 1-11
 • 22 kwietnia 2016 (piątek)
  czytania z V Niedzieli Wielkanocnej (24 IV):
  Dz 14, 21-27; Ps 145, 8-13ab;
  Ap 21, 1-5a; J 13, 31-35
 • 13 maja 2016 (piątek)
  czytania z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (15 V):
  Dz 2, 1-11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc-30.31.34;
  1Kor 12, 3b-7.12-13; J 20, 19-23
 • 10 czerwca 2016 (piątek)
  czytania z XI Niedzieli Zwykłej (12 VI):
  2 Sm 12, 1.7-10.13; Ps 32, 1-2.5.7.11;
  Ga 2, 16.19-21; Łk 7, 36 - 8, 3

 

Miejsce spotkań to dom Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16. Spotkania odbywają się o godz. 17.00. W czasie spotkania grupy Sychar rozważane są teksty Liturgii Słowa z najbliższej niedzieli (po spotkaniu).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl