O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 03 - Poznać Jezusa ...


Okładka nr. 3 ZFD

Zeszyty Formacji Duchowej nr 3
Poznać Jezusa

NUMER WZNOWIONY

Od redakcji
Ks. Krzysztof Wons SDS, kl. Krzysztof Drogoś SDS

Poszukiwania:
Ks. Hans Waldenfels SJ - Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki
Ks. Waldemar Irek - "Buliśmy sami". Rzecz o doświadczeniu religijnym
Ks. Andrzej Drogoś SDS - Poznać Boga - Człowieka, aby mieć życie
Ks. Krzysztof Dyrek SJ - Kryteria autentyczności i dojrzałości chrześcijańskiego życia duchowego
Ks. Aleksander Radecki - Powrót do żywego spotkania ze Słowem Bożym
Ks. Bogdan Giemza SDS - Spotkać Jezusa w parafii

Szkoła Modlitwy:
Ks. Krzysztof Wons SDS - Poznawanie siebie i Boga w modlitwie
Ks. Grzegorz Pomorski SDS - "Aby poznali CIebie ..." Medytacje ewangeliczne

Świadectwa:
Marek Citko, S. M. Vianneya, Iwona Niebuda, kl. Grzegorz Florkowski SDS

 

Od redakcji
Na rok przed swoją śmiercią, Fiodor Dostojewski otrzymał list od pewnej studentki, która zwierzyła mu się ze swego cierpienia z powodu utraty wiary. Rosyjski starzec odpowiedział młodej dziewczynie: ,,Wasz list jest ciepły, serdeczny i szczery. Wy naprawdę cierpicie i nie możecie nie cierpieć, ale dlaczego tracicie ducha?... Piszecie, ze zniszczyli w Was wiarę w Chrystusa. Dlaczego jednak najpierw nie postawicie sobie pytania: Kim są ci, którzy zaprzeczają, że Chrystus jest Zbawicielem? Ja nie pytam o to, czy są, dobrzy czy źli, ale czy znają w istocie Chrystusa? Wierzcie mi, nie znają Go, bowiem gdy pozna się Go choćby tylko częściowo, nie można nie widzieć, ze jest w Nim coś niezwykłego; On nie jest jednym z wielu, nie jest podobny do wszystkich dobrych czy najlepszych ludzi. Ponadto, wszyscy oni do tego stopnia są lekkoduchami, ze nie mają nawet przygotowania naukowego, aby móc poznać to, co negują. Oni zaprzeczają rozumem. Czy jednak ich umysł jest czysty i czy spokojne jest ich serce?"
Dialog pisarza z przezywającą kryzys wiary młodą osobą, przywołuje obraz dzisiejszego człowieka. Dwa uczucia zdają się rozdzierać ludzkie serce: uczucie zagubienia i uczucie tęsknoty. Pierwsze jest skutkiem postępującej dechrystianizacji i ateizacji życia, drugie wyrazem silnej nostalgii za Ewangelią - za Dobrą Nowiną o Bogu, który kocha człowieka aż po krzyż. To drugie uczucie u jednych będzie nadzieją, radoscią z oczekiwania, pokojem, u innych bólem z powodu utraty wiary, niepokojem, czy wyrzutem. Niespokojne jest bowiem serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn). Bóg jest potrzebny człowiekowi jak powietrze. Nie potrafimy żyć długo i z godnością bez Niego. W momencie stworzenia tchnął w nas życie, a wraz z nim pragnienie przebywania w Jego obecności i oglądania Go twarzą w twarz.
Cały Stary i Nowy Testament jest historią Boga i człowieka, którzy wzajemnie się poszukują, tęsknią i ,,chodzą za sobą". Ilekroć jednak człowiek wybiera się na poszukiwanie Boga tylekroć zauważa, że zawsze Bóg jest pierwszy: pierwszy szuka, pierwszy znajduje i pierwszy go zna. On zawsze jest pierwszy w swej miłości: ,,Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znalem cię" (Jer 1, 5).
Bóg Biblii nie wstydzi się wyznawać, że tęskni za nami. Szczytem tego wyznania jest Jezus Chrystus, Syn Boży. W Nim najbardziej ukazała się miłość i dobroć Boga, który szuka i zbawia to co zginęło. Tęsknota Boga za człowiekiem przynagla nas, aby poznawać Jego miłość i dobroć. Wówczas najbardziej wypełnia się nasze życie. Mówi o tym Jezus w rozmowie z Ojcem: ,,A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3). Trzeba jednak strzec się nieporozumienia, które zbyt mocno rozpowszechniło się w naszej religijności: nie chodzi bynajmniej o poznanie, w którym zbliżamy się do Boga jedynie rozumem. ,,Poznać" według Biblii oznacza: osobiście spotkać i doświadczyć Boga całym umysłem, całym sercem i całą wolą. Chodzi mianowicie o poznanie, które sięga głębiej niż ludzki rozum i przenika serce i wolę; chodzi o poznanie osobowe, które ogarnia i przemienia całego człowieka.
Trzeci numer ,,Zeszytów Formacji Duchowej" proponuje Czytelnikom temat; Poznać Jezusa. Dotyka jednego z najgłębszych chrześcijańskich pragnień, aby choć trochę pomóc świadomie je przezywać i pielęgnować. Od siły i głębi tego pragnienia zależy w jakiejś mierze poziom naszego życia duchowego. Warto zadać sobie pytanie: Jak silne jest pragnienie Jezusa w naszym życiu. Jak dalece poznawanie Jezusa przenika nasz umysł, serce i wolę? W trzech kolejnych rubrykach: poszukiwania, szkoła modlitwy i świadectwa, proponujemy Czytelnikom ,,Zeszytów" wspólną drogę: od zatrzymania się i uważnej refleksji przez rozeznawanie na modlitwie do dzielenia się osobistym doświadczeniem duchowym.
Nie jest przypadkiem, że proponowany temat: Poznać Jezusa, zbiega się z tegorocznym przygotowaniem do Jubileuszu narodzin Jezusa Chrystusa przypadającym w roku 2000. Papież wzywa nas w Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente, aby ,,ponownie odkryć Chrystusa Zbawiciela i Ewangelizatora". Ufamy, ze choć w części pomożemy naszym Czytelnikom w doświadczeniu na nowo tego odkrycia.
Ks. Krzysztof Wons SDS Kl. Krzysztof Drogos SDS

--------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail: zeszyty@salwatorianie.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl