O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bóg pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka ...


Bóg pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka

 

Patrzyłam przez słowo Boże na dzieciństwo Jan Chrzciciela i dzieciństwo Pana Jezusa. Dostrzegałam wielki dar, jakim jest dziecko z całym wyposażeniem, które otrzymało od Boga. Jan na Jordanem naucza i chrzci, stanowczo i z wiarą pełni wolę Boga. Bóg pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka.

Proszę Ducha Świętego, bym mogła zrozumieć słowo Boże. Bóg jako Osoba i ja, Jego stworzenie. Jan przygotowuje się przez post i modlitwę. Jan przemawia dziś też do tłumów i do każdego z osobna z kart Ewangelii. Mówi prawdę i nie oszczędza słuchaczy. Bo taki jest człowiek: trzeba mu wstrząsu.

Słowo kierowane do mnie, każdego dnia jako słowo Ojca do dziecka, ma do przekazania rzeczy dobre. Słowo otrzymuję w odpowiednim czasie. Poznaję Boga i poznaję siebie.

Bóg przychodzi i wypatruje grzeszników, bo wszystkich ukochał i odkupił swoją Krwią. Bóg jest ze mną, choć nie zawsze pamiętam. Czegoś nie potrafię, ale modlić się z łaski Bożej potrafię, by pełnić wiernie wolę Wszechmogącego i Miłosiernego Ojca modlitwą Słowa.

N.N.
uczestniczka rekolekcji lectio divina
24-31 sierpnia 2015

Publikacje z okazji 15-lecia CFD

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl