O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wszędzie Razem, bez wytchnienia. Tak się człowiek w Hostię zm ...


Wszędzie Razem, bez wytchnienia.
Tak się człowiek w Hostię zmienia

 

Na rekolekcje lectio divina w 2016 r. pojechałam z osobistym doświadczeniem prawdziwości słów Pana Jezusa: „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie głodny. Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (por. J 6, 35b). Rzeczywiście, Pan nasyca moją duszę, zaspokaja wszystkie pragnienia.

Na rekolekcjach w dniach od 24 lutego do 3 marca Pan Jezus przechadzał się ze mną po drogach mojego życia i pokazywał, że zawsze był ze mną, lecz ja nie zawsze byłam z Nim; stąd moje upadki i grzechy! Uczył mnie precyzyjniejszego rozpoznawania znaków Jego obecności w codziennym życiu. Zaprosił do większej, życiowej Komunii z Nim, ponieważ:

Hostia Święta - Serce Boga.
Wielka Miłość i Pokora.
Boski Majestat w Niej ukryty,
Zjednoczenia ze mną Szczyty.

Jedno ze mną Miłowanie
I nóg ludzkich umywanie.
Wszędzie Razem, bez wytchnienia.
Tak się człowiek w Hostię zmienia.

Amen. Alleluja! Ave Maria!

Serdecznie pozdrawiam całą ekipę CFD

Marzena
uczestniczka rekolekcji lectio divina
24 lutego - 3 marca 2016

Publikacje z okazji 15-lecia CFD

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl