O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dziedziniec Mistrzów Duchowych (DVD - komplet 11 płyt)


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

Dziedziniec Mistrzów Duchowych
(płyty DVD)

cykl wywiadów filmowych
przeprowadzonych przez
Krzysztofa Wonsa SDS

 

Komplet zawiera 11 wywiadów filmowych przeprowadzonych przez Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, z duchowymi autorytetami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego.

Do rozmowy zostali zaproszeni: Raniero Cantalamessa OFMCap., Amedeo Cencini FdCC, ks. Waldemar Chrostowski, Bruna Costacurta, bp Edward Dajczak, Innocenzo Gargano OSBCam., ks. (bp) Michał Janocha, abp Piero Marini, kard. Gianfranco Ravasi, Marko Ivan Rupnik SJ, bp Grzegorz Ryś.

Rozmowy-wywiady ukazywały się w następującej kolejności:

 • 1. „Historia miłości do Słowa”.
  Lekcja czytania Biblii.

  Rozmowa z Innocenzo Gargano OSBCam. 
 • 2. „W Biblii jest nasze życie”.
  Rozmowa z kardynałem Gianfranco Ravasim
 • 3. „Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa?”.
  Rozmowa z ks. Waldemarem Chrostowskim

  

 • 4. „Ręce dobrego pasterza”.
  Poruszające świadectwo o bł. Janie Pawle II.

  Rozmowa z arcybiskupem Piero Marinim 
 • 5. „Głosić żywe Słowo”.
  Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFM Cap. 
 • 6. „Widzieć rzeczy duchowo”.
  Rozmowa z Marko Ivanem Rupnikiem SJ

  

 • 7. „Kościół, o jakim marzę”.
  Rozmowa z biskupem Edwardem Dajczakiem
 • 8. „Słowo i obraz”.
  Rozmowa z ks. Michałem Janochą (obecnie biskupem) 
 • 9. „Głód Boga”.
  Rozmowa z Amedeo Cencinim FdCC

  

 • 10. „Ewangelizacja od dołu”.
  Rozmowa z biskupem Grzegorzem Rysiem
 • 11.Rozkochać się w Słowie”.
  Rozmowa z Bruną Costacurtą

 

Komplet wywiadów i poszczególne rozmowy można zamówić:

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl