O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (rok C)
27 marca 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 13-35 - Ewangelia odczytywana wieczorem).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

„A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Nasi bohaterzy spodziewali się, że Pan Jezus wyzwoli Izraela. I wyzwolił. Nie spod rzymskiej okupacji, ale spod niewoli grzechu. Czy ja się jeszcze czegoś spodziewam od Pana? Czy cieszę się darem wyzwolenia spod niewoli grzechu? Czy bronię w sobie tej wolności, jak najlepiej zagospodarowuję jej przestrzeń? Tak łatwo nie daję się znowu zapędzić w tę niewolę, walczę? Przegrane i upadki w tej walce przynoszę Miłosiernemu?

„Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?». Nasi bohaterzy zapewne czytali, słyszeli to, co napisali, powiedzieli prorocy, ale jak się wydaje niedokładnie czy też nieuważnie. Umknęło im to, że Mesjasz do swej chwały będzie kroczył drogą cierpienia, po różach, ale z kolcami. A może nie chcieli tego przyjąć do wiadomości. Do tej zaś chwały, Bożej chwały nie ma innej drogi. Czy ja przyjmuję to do wiadomości? Czy nie usiłuję jednak znaleźć innej, łatwiejszej? Czy jeszcze się dziwię, gdy na mojej drodze spotykam trudności i przeróżne przeszkody? A może już się nie dziwię, ale w mocy łaski Bożej je podejmuję?

„I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Jezus jak wytrawny i cierpliwy katecheta pomaga im odkryć bardzo wyraźne ślady Jego obecności w pismach proroków. Dalej to czyni w katechezie, przepowiadaniu i nauczaniu Kościoła. Jak wiemy z Ewangelii Jego nauczanie rozgrzało serca Kleofasa i jego towarzysza. Dzisiaj bywa różnie. Wiele serc jest nieporuszonych, obojętnych a nawet wrogich. A moje serce? Pała czy jest zimnie jak głaz, zainteresowane czy obojętne, poruszone czy niewzruszone, coraz bardziej otwarte czy zamknięte? Czy dostrzegam nie tylko u proroków, ale też w życiu wyraźne ślady obecności Zmartwychwstałego?

„W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. (...) Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Wrócili tam skąd tak naprawdę nie powinni odchodzić. Już wiedzieli, że Pan ich nie zawiódł, że wypełnił ich oczekiwania i to ponad miarę. Wyzwolił ich spod bardziej uciążliwej okupacji niż rzymska. Wrócili, aby dołączyć swoją historie spotkania ze Zmartwychwstałym do świadectwa całej wspólnoty. Czy ja poznaję Pana przy łamaniu chleba, który dzielę z innymi, i w czasie Eucharystii, kiedy osobiście przyjmuję Go do swego serca? Czy spotykam Go na moich drogach życia? Czy jestem na tak, na co dzień autentycznym świadkiem Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, złym duchem?

W ten uroczysty dzień zrobię wszystko, aby być w całości w czasie i przestrzeni do dyspozycji Zmartwychwstałego i moich bliskich. W kościele przy ołtarzu w gronie wiernych, w domu przy stole w gronie najbliższych pragnę celebrować życie, wdychać jego zapach, nim się rozkoszować i cieszyć, śpiewać radosne „alleluja”. Przy stole świątecznym nie zapomnę, że mój żołądek ma ograniczoną pojemność i nie będę na siłę próbował jej powiększyć. Uczynię wszystko, aby „radość” ściśle współpracowała z „umiarem”. W odpowiednim momencie będę umiał powiedzieć „wystarczy”. Nie chcę bowiem być bohaterem kolejnego odcinka serialu „Na sygnale”. Nie interesuje mnie bowiem świąteczne spotkanie ze służbą zdrowia. To ze Zmartwychwstałym wystarczy.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie...
(Ps 30, 5-6)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Boga żywego pragnie dusza moja !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Szanowni Miłośnicy Bożego Słowa!

Niech także i Wasze serca pałają, kiedy Zmartwychwstały Pan wyjaśnia słowo!

Niech Wasze oczy rozpoznają Go w tych, dla których łamiecie chleb, aby się z nimi podzielić i w Eucharystii, kiedy osobiście przyjmujecie Go do swego serca!

Niech Zmartwychwstały Pan dokonuje w waszym życiu nie tylko tego, czego się spodziewacie, ale większe rzeczy niech uczyni!

Niech będzie z Wami, kiedy dzień chyli się ku wieczorowi i kiedy wstaje opromieniony blaskiem poranka, w środku dnia i nocy. Niech strzeże i wspomaga, pociesza i rozwesela, utula do snu i dodaje sił do owocnej pracy!

Niech pomaga Wam trwać na drodze wierności Jego życiodajnej Ewangelii!

z całego serca życzy
ks. Ryszard SDS

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

Od pierwszej Niedzieli Adwentu 2016, Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie razem ze Studiem Katolik planuje wydanie cyklu 10-minutowych filmów-komentarzy wprowadzających do czytania i rozważania w dynamice lectio divina niedzielnych Ewangelii z roku liturgicznego A. Wprowadzenia do Ewangelii wszystkich niedziel roku liturgicznego oparte będą na praktyce lectio divina.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl