O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

V Niedziela Wielkanocna (rok C)
24 kwietnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie”
 (Ps 145, 8-13 – psalm responsoryjny).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Niekiedy, może nawet z zaskoczenia, jesteśmy proszeni, aby scharakteryzować jakąś osobę, podać jej najważniejsze cechy osobowości czy charakteru przez nas u niej dostrzeżone, najbardziej dla tej osoby charakterystyczne. W dzisiejszym fragmencie psalmu takie cechy i to samego Pana Boga wymienia autor natchniony. Swoją wiedzę zapewne czerpał z własnego, osobistego, religijnego doświadczenia a jeszcze bardziej z doświadczenia swego ludu, Izraela, tyle wieków będącego w Przymierzu z Bogiem. Ze słów psalmisty wynika, że Bóg dał się poznać jemu i Izraelowi, jako łagodny, miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Autor dodaje też, że dobroć Boża dotyczy wszystkich stworzeń, podobnie jak Jego miłosierdzie. W dalszej części psalmu autor apeluje, zachęca, aby wszystkie Boże dzieła jak i Jego wyznawcy uwielbiali i błogosławili Boga, aby ukazywali światu wspaniałość Jego królestwa i Jego potęgę. Ludzkie bowiem królestwa często się kończą a potęgi upadają, Jego zaś trwa na wieki i przez pokolenia.

Czy doświadczyłem w życiu tych cech Pana Boga, które wymienia psalmista? Czy potrafię wskazać, nazwać konkretne przejawy Bożej dobroci, łagodności i miłosierdzia, które stały się moim udziałem? Czy te cechy Pana Boga nie są dla mnie abstrakcją, czymś nierealnym lub są dla mnie pobożnym życzeniem? Czy sam od Pana uczę się, wytrwale i pilnie, łagodności, dobroci, bycia miłosiernym dla moich braci i sióstr? Czy staram się, aby moje życie, słowa i czyny, były naznaczone łagodnością, dobrocią, miłosierdziem? Nawet sobie nie próbuję wyobrazić siebie, jako człowieka okrutnego, niedobrego, bez miłosierdzia! Czy mego głosu i serca nie brakuje w chórze tych, którzy codziennie wychwalają i błogosławią Pana, dziękując Mu za wielkie Jego dary? Czy moje życie, to życie budującego na co dzień Boże królestwo, poddanego Bożej potędze?

Pomodlę się o to, abym sumiennie i solidnie uczył się od Pana łagodności, dobroci czy postawy miłosierdzia, abym był prawdziwym, rzetelnym, solidnym poddanym Jego królestwa, abym w swojej niemocy odwoływał się do Jego potęgi.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył...
(Ps 145, 8-9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

Od pierwszej Niedzieli Adwentu 2016, Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie razem ze Studiem Katolik planuje wydanie cyklu 10-minutowych filmów-komentarzy wprowadzających do czytania i rozważania w dynamice lectio divina niedzielnych Ewangelii z roku liturgicznego A. Wprowadzenia do Ewangelii wszystkich niedziel roku liturgicznego oparte będą na praktyce lectio divina.

  

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl