O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Niespodziewana wizyta papieża Franciszka w „Monte Tabor ...


Niespodziewana wizyta papieża Franciszka
we wspólnocie „Monte Tabor”

 

17 czerwca 2016 r., w ramach „piątków miłosierdzia”, papież Franciszek odwiedził wspólnotę „Góra Tabor”, oferującą pomoc księżom w kryzysie, którzy w tym miejscu mogą odnaleźć na nowo siebie i swoje powołanie, bez względu na motyw czy powód, z jakiego przeżywają trudności.

Obecnie we wspólnocie przebywa ośmiu kapłanów, korzystających z pomocy lekarzy, psychologów i kierowników duchowych, którym przewodzi Ermes Luparia, psycholog i psychoterapeuta, diakon stały diecezji rzymskiej, odpowiedzialny za salwatoriańskie dzieło wsparcia psychologicznego dla duchowieństwa i osób konsekrowanych „Monte Tabor”, założyciel i przewodniczący „Apostolato Accademico Salvatoriano”, publicznego stowarzyszenia wiernych związanego z salwatorianami.


www.apostolatosalvatoriano.it

Papież spotkał się z kapłanami w małej kaplicy, słuchając ich i modląc się z nimi. „Wizyta była niespodzianką, która napełniła nas głęboką radością. To gest bardzo ojcowski, miłosierny, gest uwagi i bliskości Papieża względem tych swoich synów, którzy z powodu dolegliwości o różnej naturze nie mogli uczestniczyć w obchodach jubileuszowych” – mówił dk. Luparia w rozmowie z agencją SIR.

„Spotkanie odbyło się w naszej kaplicy i było bardzo otwarte, szczere, powiedziałbym, że bardzo domowe. Podjęto tematy życia kapłańskiego, jak formacja stała i życie braterskie, niektóre aspekty, które dziś wymagają uwagi wewnątrz Kościoła” – kontynuował odpowiedzialny za wspólnotę. „Kapłani nawiązali kontakt z papieżem, zadając mu pewne pytania” – dodał, nie chcąc jednak, ze względu na poufny ich charakter, precyzować ich treści.

Po spotkaniu ze wspólnotą „Góra Tabor”, papież Franciszek udał się do również domu księży emerytów („Casa San Gaetano”), zamieszkiwanego przez przez 21 księży, diecezjalnych i zakonnych.

PSz
 
przygotowano na podstawie:
it.radiovaticana.va, ilsacerdote.com,
agensir.it, apostolatosalvatoriano.it


Marco Ermes Luparia - na zdjęciu prezentując książkę
„La calunnia nella Chiesa - Riflessioni sulle conseguenze...”

Marco Ermes Luparia jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i przewodniczącym-założycielem włoskiego stowarzyszenia psychologów i psychiatrów katolickich. W ostatnim czasie wydał: „Dov'è mio Padre? Dalla paternità dell'uomo alla Paternità di Dio” („Gdzie jest mój Ojciec? Od ojcostwa ludzkiego do Ojcostwa Bożego” - 2016), „La calunnia nella Chiesa - Riflessioni sulle conseguenze psicologiche, spirituali e pastorali alla luce del Diritto Canonico” („Oszczerstwo w Kościele - Rozważania o konsekwencjach psychologicznych, duchowych i duszpasterskich w świetle prawa kanonicznego” - 2015); „Quale uomo? - Riflessioni sul dissolvimento dell'identità umana” („Jaki człowiek? – Refleksje o rozwoju tożsamości ludzkiej” – 2014), „Profeti nell'ombra - Riflessioni sul discernimento vocazionale alla luce della riconoscenza” („Prorocy w cieniu - Refleksje na temat rozeznawania powołania w świetle wdzięczności” - 2013)

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl