O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XIII Niedziela Zwykła (rok C)
26 czerwca 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pan rzekł do Eliasza: ‘Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie’. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ‘Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą’. On mu odpowiedział: ‘Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?’. Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą” (1 Krl 19,16b.19-21- pierwsze czytanie [wg lekcjonarza z 2015 r.]).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Następcę proroka Eliasza, czyli Elizeusza, wyznacza sam Pan. Eliasz na temat tego wyboru nie dyskutuje z Panem, nie próbuje Pana przekonać, że ma lepszego kandydata na swego następcę. On schodzi z góry i czyni swoją powinność. Zarzucając płaszcz na Elizeusza symbolicznie przekazuje mu prorocką misję, nie swoją, ale Bożą. Elizeusz nie ma problemu, aby pozostawić woły i orkę. Trudno mu jednak było tak, bez pożegnania opuścić rodziców i pójść za Eliaszem. Prosi więc Eliasza o zgodę, aby mógł dopełnić rytuału pożegnania z rodzicami. Na co uzyskuje zgodę. Pożegnał się też z ludźmi, z którymi pracował. Teraz to on, stając się sługą Eliasza, zaprzęga się w jarzmo Bożej woli, aby "orać na glebie ludzkich serc" pod uprawę ziarna Bożego słowa.

Trzeba mi pamiętać, że kandydatów do służby Bożej wyznacza Pan. Ja, co najwyżej mogę w modlitwie prosić o ten dar dla upatrzonej przeze mnie osoby, mogę niejako delikatnie Panu podpowiadać, że ten czy ta nadaje się do pełnienia roli sługi Bożego czy Bożej służebnicy. Na kogo jednak ostatecznie Pan zarzuci płaszcz powołania i misji, to Jego wolny wybór, często dokonany ku mojemu, wielkiemu zaskoczeniu. Trzeba mi prosić o kolejne powołania, aby została zachowana ciągłość Bożej misji w świecie, misji miłości miłosiernej. Moją modlitwą mam objąć nie tylko powołania, nazwijmy to do "zadań specjalnych" kapłaństwa, życia zakonnego, ale wszystkich uczniów Pana Jezusa, gdyż każdy ma misję do wypełnienia, także ja. Być w zaprzęgu Pana, nosić Jego jarzmo to wielkie wyróżnienie czy zaszczyt, choć w „praniu” człowiek nim obdarzony niejednokrotnie przeżywa pokusę porzucenia tego jarzma i Bożego zaprzęgu i poszukania sobie łatwiejszej pracy i mniej wymagającego pracodawcy. Orka na Bożym zagonie to wielki trud i odpowiedzialność. Przyjąć Boże wezwanie, nie oznacza zerwania relacji z bliskimi osobami, ale wzywa do umocnienia na pierwszym miejscu relacji z Powołującym.

Pomodlę się za powołanych przez Pana do zadań specjalnych i tych zwyczajnych o łaskę wytrwania, gorliwości, zaangażowania.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy...
(Ps 16, 9-11)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl