O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Uczennica i oblubienica. LD z Marią Magdaleną 1-3 XII 2017 - ...


Na głębinach Słowa:

UCZENNICA I OBLUBIENICA
Lectio divina z Marią Magdaleną


SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 grudnia 2017

nagrania konferencji >>>
homilie 2, 3 XII 2017 >>>

 

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. trwa sesja „Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną”. Spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym prowadzi Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

 

 

 

Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali. 

 

---------------------------------------------------------------------

 


„NA GŁĘBINACH SŁOWA”
- sesje Szkoły Modlitwy Słowem Bożym -
prowadzone przez Krzysztofa Wonsa SDS
w Krakowie w latach 1997-2017

 

---------------------------------------------------------------------

 


3 grudnia 2017 r. - od I Niedzieli Adwentu (B)
rusza drugi rok projektu „Nowa Jakość Życia”

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl