O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Stary Testament czytany w świetle Ewangelii 9-12 XI 2017 - za ...


Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii

SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017

- ZAPOWIEDŹ -

relacja - część pierwsza >>>.

 

W dniach 9-12 listopada 2017 r. odbędą się Dni Duchowości Biblijnej. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone tematowi „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”.

  

Prowadzącymi spotkanie będą: ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera (czwartek, 9 listopada); s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina (piątek, 10 listopada – przed południem) oraz kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury (od piątku do niedzieli, od 10 do 12 listopada).

Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.

 

Kard. Gianfranco Ravasi i ks. Waldemar Chrostowski prowadzili kilka spotkań w naszym domu. Poniżej zamieszczamy odnośniki do wybranych nagrań/publikacji będących owocem spotkań prowadzonych przez wymienionych biblistów w CFD.


 


KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl