O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 8-16 września 2017 - info ...


Rekolekcje Lectio Divina
8-16 września 2017

 

W dniach 8-16 września 2017 r. odbyły się rekolekcje lectio divina. W rekolekcjach wzięły udział … osoby, którym towarzyszyło 8 kierowników duchowych. W posługę byli zaangażowani: czterej duszpasterze CFD, trzej inni kapłani (z archidiecezji krakowskiej, kapucyn, salwatorianin) i siostra zakonna (urszulanka UR).

Uczestnicy – w zależności od etapu, w którym uczestniczą – modlili się słowem Bożym z Ewangelii wg św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana.

Dziękujemy o modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących oraz kierowników duchowych !

homilie – część pierwsza
8-11 sierpnia 2017
>>>.

homilie – część druga
12-16 sierpnia 2017
>>>.

„Lectio divina jest praktyką, która ma się zakorzenić w warunkach codzienności, ponieważ jest stylem życia chrześcijańskiego proponowanym każdemu wierzącemu w jego konkretnej sytuacji życiowej i powołaniowej. Rekolekcje mogą się stać sprzyjającym czasem, aby do takiego stylu życia przygotować wierzących” (Krzysztof Wons SDS, Przewodnik po rekolekcjach lectio divina. Treść - dynamika - program, Kraków 2014, s. 54).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl