O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XX Niedziela Zwykła (rok C)
14 sierpnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął»” (Łk 12, 49 – fragm. Ewangelii).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Piątego sierpnia 2016 ziściło się pragnienie tysięcy sportowców i kibiców. W brazylijskim Rio de Janeiro zapłonął olimpijski ogień, olimpijski znicz. Tym samym rozpoczęły się zmagania o olimpijskie medale, olimpijskie trofea. Dla jednych zakończą się one (lub już się zakończyły) zdobyciem złotego, srebrnego czy brązowego medalu. Inni będą musieli się zadowolić miejscem tuż za podium czy też dalszym, jeszcze inni, cieszyć się będą faktem samego udziału w Igrzyskach i ukończeniem rywalizacji może nawet na miejscu ostatnim.

Od ponad dwóch tysięcy lat płonie inny ogień, który rozpalił na ziemi, w ludzkich sercach Pan Jezus. Jego pragnieniem jest, aby ten ogień objął jak najwięcej ludzkich serc (a najlepiej wszystkie ludzkie serca), w tym moje serce. Ogień Ducha Świętego, ogień Bożej łaski jakże potrzebny człowiekowi, także współczesnemu, do godnego, pięknego, owocnego życia. Blask, moc tego ognia umacnia człowieka w zmaganiach z jego słabościami i grzechem i pomaga je przezwyciężać. W dramacie ewentualnego pogubienia się w życiu jego światło pomaga odnaleźć zagubionemu człowiekowi właściwą drogą.

Ogień olimpijski zostanie w pewnym momencie zgaszony. Czas igrzysk, sportowych zmagań się zakończy. Sportowcy, działacze, kibice rozjadą się do swych rodzinnych krajów. Dziennikarze, szczególnie sportowi, jeszcze długo będą analizować przyczyny sukcesów jednych sportowców i porażki innych, szukając, wskazując ojców sukcesu i winnych porażki. Wielu sportowców powoli rozpocznie żmudne przygotowania do kolejnych Igrzysk.

Ten ogień, Boży ogień nie może zgasnąć. On ma nieustannie i to jasnym płomieniem płonąć w sercach wiernych Panu Jezusowi. Także w moim sercu i życiu. Tu bowiem nie chodzi o zdobywanie medali. Tu chodzi o zdobywanie ludzkich serc dla Bożej sprawy. A to dzieje się nieustannie dopóki trwa historia człowieka na ziemi. To sam Pan Bóg wyznaczy właściwy czas zakończenia tych zmagań. Wówczas będzie czas na podsumowania i rozdanie Bożych nagród. Dopóki ten ogień płonie to znak, że trwa walka, trwa zmaganie, trwa rywalizacja. Przeciwnik Bożej sprawy tak łatwo nie odpuści, tak łatwo się nie podda. On także chce być pierwszy, chce zepchnąć Pana Boga na margines, najlepiej daleki, ludzkiego życia, także mojego. Może nie jestem pasjonatem sportu a więc i Igrzysk Olimpijskich. Jednak z udziału w Bożych igrzyskach nikt mnie nie zwolni. Zwolnić się to przegrać, uznać się za przegranego. Więc płonę, zmagam się, ufam, że w Panu zwyciężę.

Pomodlę się, aby ogień Bożej łaski rozpalał moje serce. Pomodlę się za sportowców o uczciwego ducha rywalizacji w czasie trwających Igrzysk Olimpijskich.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj...
(Ps 40, 18)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Wszystkim życzę udanego, wakacyjnego odpoczynku.
Pamiętajcie!
Udany odpoczynek tak jak udane życie czy praca
może być tylko z Bogiem w sercu.

ks. Ryszard SDS

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl