O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Umiłowany. Rekolekcje lectio divina z umiłowanym uczniem (MP3 ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina

 

Umiłowany.
Rekolekcje lectio divina
z umiłowanym uczniem
(MP3)

Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

 

Zbliżmy się do umiłowanego ucznia, aby razem z nim poznawać przesłanie czwartej Ewangelii. Zaprośmy go do naszych rekolekcji. Poprośmy, abyśmy razem z nim mogli przejść drogę, którą on sam przeszedł dojrzewając do zażyłej więzi z Jezusem. Podążając drogą czwartej Ewangelii, zgłębiajmy jego duchowość, jego mistyczne poznanie Jezusa - Syna Człowieczego i Syna Bożego. Chciejmy poznawać charyzmatyczną osobowość Umiłowa­nego ucznia, duchowego ojca tradycji Janowej i stróża powstawania czwartej Ewangelii. Jego duchowość jest duchowością na wszystkie czasy i dla wszystkich uczniów, niezależnie od po­wo­łania, charyzmatów czy funkcji w Kościele. Jego duchowość została podarowana nie tylko wspólnocie Janowej, ale wszystkim dzieciom Kościoła. Strzeże ewangelicznego życia w Kościele i inspiruje je po dziś dzień. Jezus powiedział do Piotra, że pragnie, aby Umiłowany uczeń „pozostał” (w Kościele), aż On przyjdzie powtórnie (por. J 21, 20-23). Idźmy za pragnieniem Jezusa. Czerpmy z głębin duchowości Umiłowanego ucznia, który pozostał w Kościele także dla nas. Spełnijmy pragnienie Jezusa, aby obecność Jego umiłowa­nego ucznia przedłużała się w Kościele także przez nas.

 

Tematy konferencji:

 

Dzień 1 - Wprowadzenie w rekolekcje
Konferencja I: Lectio divina w rekolekcjach
Konferencja II - Umiłowany Uczeń w Ewangelii Jana

Dzień 2 - J 1, 15-39. Poszukiwanie Nauczyciela. Uczeń – „katechumen”
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień 3 - J 9, 1-41. „Chrzest” i „Credo” umiłowanego ucznia
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień 4 - J 13, 12-35. Umiłowany uczeń w Wieczerniku
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień 5 - J 14, 15-27; 15, 26 - 16, 15. Umiłowany uczeń i Paraklet
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień 6 - J 18, 15-16; 19, 25-37. Umiłowany uczeń z Matką na Golgocie
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień 7 - J 20, 1-10; 21, 1-14. Paschalna wiara umiłowanego ucznia
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio

Dzień 8 - J 21, 15-25. Umiłowany uczeń i Piotr. Dwa „płuca” Kościoła
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

 

Prowadzenie - ks. dr Krzysztof Wons SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, autor książek poświęconych modlitwie Słowem Bożym.

Nagrania dokonano w dniach 30 czerwca - 8 lipca 2016 roku w czasie rekolekcji lectio divina w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl