O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXI Niedziela Zwykła (rok C)
21 sierpnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Tak mówi Pan: «Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan” (Iz 66,18-21 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Prorok Izajasz w pierwszym niedzielnym czytaniu roztacza przed nami niezwykły obraz Bożego zatroskania o los Izraela i innych narodów. Jak pisze prorok, Pan nie tylko, że zgromadzi wokół Siebie przedstawicieli różnych narodów, ale też z pośród nich wybierze sobie misjonarzy, którzy zaniosą Jego orędzie, naukę do najdalszych obszarów ówczesnego świata, objawiając mieszkającym tam ludziom Bożą chwałę i sławę. Więcej, Pan niektórych z przedstawicieli tych narodów dopuści do świętej służby, ustanawiając ich, jako kapłanów i lewitów. Oni zaś pomogą Izraelitom rozproszonym w diasporze powrócić do Ojczyzny.

Do dziś Pan gromadzi pod swym sztandarem różne narody, tworząc z nich jeden Boży lud. Także i dziś liczni misjonarze, przez Niego wybrani, udają się w najdalsze rejony świata z orędziem Ewangelii, Dobrej Nowiny. Także i dziś przedstawiciele różnych narodów stają przy ołtarzu Pana, aby sprawować świętą liturgię. Także i dziś dzięki świadectwu życia uczniów Pana wielu, którzy się pogubili, odnajduje drogę powrotu do Boga, do pięknego, mądrego i owocnego życia.

Czy ja jestem dumny z faktu, że należę do Ludu Pana? Czy oprócz dumy jestem też odpowiedzialnym i aktywnym członkiem Bożego Ludu? Czy jestem misjonarzem, świadkiem Pana tam gdzie żyję, pracuję, uczę się, odpoczywam? Co czynię, aby dzięki mnie rosła i umacniała się Boża chwała i sława? Czy pomagam na miarę moich możliwości tym, którzy się w życiu pogubili, aby mogli się odnaleźć i powrócić, zwłaszcza, kiedy to pogubienie się dotyczy Pana Boga? Czy szanuję świętą liturgię, należycie w niej uczestniczę czy też ją sprawuję?

Pomodlę się za wszystkich głoszących Boże słowo, aby czynili to z odwagą i wytrwale. Pomodlę się o to, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy pomagają zagubionym odnaleźć powrotną drogę do Boga. Zadbam, aby mój udział w liturgii był na jak najwyższym poziomie.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Obejdźcie dokoła Syjon,
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki...
(Ps 48, 13-15)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Wszystkim życzę udanego, wakacyjnego odpoczynku.
Pamiętajcie!
Udany odpoczynek tak jak udane życie czy praca
może być tylko z Bogiem w sercu.

ks. Ryszard SDS

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl