O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXIII Niedziela Zwykła (rok C)
4 września 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość” (Mdr 9, 13-18 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Obserwując współczesny świat, a szczególnie postęp nauki, szaleńczy rozwój techniki, wydaje się, że autor Księgi Mądrości, której fragment czytamy w niedzielnej liturgii słowa, zbyt pesymistycznie ocenił możliwości ludzkiego intelektu. Człowiek współczesny, jeżeli nie wprost staje do zawodów ze Stwórcą, to wydaje się, że skutecznie wydziera Mu kolejne tajemnice ukryte przez Niego we Wszechświecie. Wydaje się, że z każdą kolejną tajemnicą odkrytą przez człowieka słabnie pozycja i autorytet Pana Boga ,a umacnia się autorytet człowieka i potęga jego rozumu. Gdy jednak bliżej i wnikliwie przyjrzymy się tym człowieczym sukcesom okazuje się, że i owszem, sięga on coraz bardziej w stronę gwiazd, kolejnych galaktyk, a z drugiej strony swej egzystencji sięga przysłowiowego dna. Jakże często dzięki środkom masowego przekazu możemy na własne oczy oglądać ludzką bezradność czy bezsilność wobec żywiołów tego świata, chorób, aktów ludzkiej przemocy i okrucieństwa. W wielu przestrzeniach życia człowiek ciągle przegrywa z głupotą. Ma rację autor Księgi Mądrości, że człowiek ciągle będzie potrzebował Ducha Bożej Mądrości, a do tego pokory, aby z nią podjąć owocną współpracę. Ludzka bowiem wiedza, szczególnie ta wyśrubowana, w połączeniu z pychą, to gotowe ludzkie nieszczęścia.

Czy cenię sobie to, że jestem stworzeniem rozumnym? Czy używam rozumu, zdobywam wiedzę, czynię świat lepszym? Czy zdobytej dzięki rozumowi wiedzy nie oddaję na usługi ludzkiej pychy? Czy używam jej w pokorze dla dobra innych i chwały Pana Boga? Czy nie wchodzę w nawet najmniejsze kontakty z głupotą? Czy codziennie otwieram się na dar Bożej mądrości, poznając dzięki temu, co miłe jest Panu, chroniąc siebie od kroczenia w życiu zwodniczymi drogami? Czy korzystając z owoców ludzkiego postępu angażuję do tego nie tylko wiedzę, ale też sumienie i mądrość?

Pomodlę się o owocne wykorzystanie daru mądrości otrzymanego w czasie bierzmowania.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!...
(Ps 90, 12-13)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl