O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bp Ryś przestrzega księży: Łatwo jest wpaść w „inną Ewa ...


Szkoła Wychowawców WSD 2015-2017

Bp Grzegorz Ryś przestrzega księży:
Łatwo jest wpaść w „inną Ewangelię”

Inauguracja drugiego roku zajęć w Szkole

 

12 września 2016 r. bp Grzegorz Ryś był obecny na inauguracji drugiego roku formacji w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017. Przewodniczył Eucharystii, wygłosił homilię i wykład. W homilii zachęcał do trwania w obecności Jezusa i przestrzegał przed uleganiem mentalności zasług, którą utożsamił z przyjmowaniem „innej Ewangelii”.


Uczestnicy Szkoły pochodzą z diecezji i zakonów z Polski i krajów ościennych

Jezus uzdrawia samą obecnością
Komentując Ewangelię o uzdrowieniu sługi setnika (Łk 7, 1-10) bp Ryś skoncentrował się na tym, co specyficzne w Łukaszowej relacji o tym wydarzeniu, że choć Jezus ma słowo z mocą, nie wypowiada go do setnika. „Jezus uzdrawia samą obecnością” - mówił kaznodzieja. „Wystarczy, że Jezus jest! Wcale nie musi nic mówić!”. I dodał: „Jest coś, co jest jeszcze bardziej podstawowe od mocy Jego słowa; jest to moc Jego obecności!”.

Idź i śpij, ale idź w tę obecność!
Homilii słuchali kapłani i bracia zakonni, którzy rozpoczynali drugi rok zajęć w szkole dla wychowawców i formatorów, z różnych diecezji i zakonów. Kontynuują swoją formację, by głębiej formować także innych. A bp Ryś mówił: „nie brakuje w życiu takich sytuacji, kiedy mamy poczucie, że Jezus nie mówi”. „Na modlitwie dość często się zdarza, że nie słyszymy nic” - dodał, by podkreślić, jak potrzebna jest wiara w pełną mocy i uzdrawiającą, choć milczącą, obecność Jezusa. Choć to oczywiste, biskup powtarzał: „decydujące jest ‘stać’ w obecności Jezusa: jeśli trzeba, to siedzieć; jeśli trzeba, to klęczeć; a jeśli taka wola Boża, to przespać się”. I nawiązując do słów papieża Franciszka wypowiedzianych w czasie tegorocznych rekolekcji dla księży w Rzymie zachęcał: „Idź i śpij, ale idź w tę obecność! Ona jest mocna, ona jest uzdrawiająca, ona jest przemieniająca!”.


Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD i Szkoły, w trakcie wprowadzenia w Eucharystię

„Jest godzien” i „nie jestem godzien”
ruga, jeszcze mocniejsza, część homilii była skoncentrowana wokół słowa: „godzien”. Tylko św. Łukasz przytoczył słowa starszyzny żydowskiej do Jezusa o setniku: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, (…) sam zbudował nam synagogę”, a potem wyznanie samego setnika przekazane przez przyjaciół: „nie jestem godzien…”. Na tej bazie biskup pomocniczy z Krakowa uwidocznił błąd polegający na ustawianiu relacji z Bogiem na poziomie zasługi.

Przełamywać myślenie kategoriami zasługi
Bp Ryś zauważył, że setnik „jest przyzwoitym człowiekiem, ale cała ta jego przyzwoitość wcale nie przekształca się w rodzaj tytułu, że Pan Bóg musi zadziałać po jego myśli”. Dlaczego Kościół każe nam powtarzać w Eucharystii wyznanie setnika? Może dlatego, - odpowiadał -, „żeby w nas przełamywać myślenie kategoriami zasługi i sprawiedliwości czy ‘zobowiązywania’ Boga typu: ‘zrobiłem coś takiego i Ty musisz zadziałać po mojej linii’”. To zadanie jest niełatwe, bo „my robimy wszystko, by ustawić relację z Bogiem na poziomie sprawiedliwości, byle nie miłosierdzia, byle nie łaski, byle nie darmowej łaski” - mówił.


Bp Grzegorz Ryś nie po raz pierwszy towarzyszył uczestnikom Szkoły w krakowskim CFD

- tutaj znajdziesz pełny tekst homilii -

To jest pokusa straszna!
Przewodniczący zespołu ds. nowej ewangelizacji przy KEP zauważył, że bo ciągle patrzymy na Boga głównie jako na Prawodawcę i Sędziego i przestrzegał wychowawców i formatorów przed dramatem, który wydarzył się w Kościołach Galacji, gdzie najpierw przyjęto Ewangelię, a potem zaczęto głosić „inną Ewangelię”. Mówił: „To jest pokusa straszna! Łatwo jest wpaść w ‘inną Ewangelię’, a ‘innej Ewangelii nie ma’ (Ga 1, 7). Jeśli jesteś w ‘innej Ewangelii’, to jesteś z ‘innym Jezusem’ i w ‘innym duchu’; jesteś ‘pod przekleństwem’”.

„Inna Ewangelia” jest gorsza niż „przekleństwo grzechu”
Biskup, były rektor seminarium,: pytał: „Czy wychowacie waszych chłopaków do tego, by to rozumieli? Czy wiecie, ile od tego zależy, jak oni wyjdą z seminariów i zaczną przepowiadać Ewangelię albo… pseudo-Ewangelię?”. I podkreślał, że „przekleństwo Prawa”, tj. „inna Ewangelia”, jest o wiele gorsze niż „przekleństwo grzechu”. Tłumaczył: „polega na tym, że szukasz wyjścia z grzechu, które jest pseudo-wyjściem. Rozwalisz się o ścianę, (…) bo szukasz wyjścia w kompletnie ‘innym duchu’ i szukaniu jakiegoś ‘innego Jezusa’”.

Imię Boga to Miłosierdzie
„Jezus jest Ukrzyżowany! Jezus jest Miłosierdziem! Jezus jest Łaską! Jezus nie jest Prawem! Łukasz rozumie to, że imieniem Boga jest Miłosierdzie! A nie sprawiedliwość i zasługa!” - puentował swoją homilię biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, uwrażliwiając księży i zakonników na ich osobiste doświadczenie prawdziwego Boga, bo „oczywiście, to jest tak, że poprowadzicie innych do takiego rozumienia Boga, jeśli sami Go takiego znacie!”.

74 księży i braci zakonnych kontynuuje dwuletnią formację
12 września 2016 r. rozpoczął się drugi rok zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017. Formację kontynuuje 74 księży i braci zakonnych. W ramach wykładu inauguracyjnego bp Grzegorz Ryś podjął refleksję na temat sumienia i słuchania słowa Bożego. Inne wykłady w bieżącej sesji szkoły wygłoszą reprezentujący również środowisko krakowskie: ks. prof. Janusz Mastalski i Mateusz Roman Hinc OFM Cap. Szkoła prowadzona jest w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

PSz

 

Zob. również:

Mentalność zasługiwania jest gorsza niż przekleństwo grzechu.
Homilia bpa Grzegorza Rysia na rozpoczęcie II roku zajęć Szkoły

Szkoła Wychowawców WSD 2015-2017
Inauguracja drugiego roku zajęć
- ZAPOWIEDŹ -

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl