O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXV Niedziela Zwykła (rok C)
18 września 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»” (Łk 16, 1-13 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

To bardzo przykra informacja, wiadomość dla każdego właściciela, pracodawcy, kiedy dowiaduje się, że człowiek, którego zatrudnił, jest wobec niego nieuczciwy. Jest to szczególnie bolesne, kiedy w grę wchodzi zarząd majątkiem, pieniędzmi. Rządca z Ewangelii nie tylko okradał swego chlebodawcę, ale też trwonił, marnotrawił jego majątek.

Jaka jest moja odpowiedzialność i uczciwość w zarządzaniu majątkiem czy pieniędzmi? Czy, jeżeli jestem odpowiedzialny za finanse rodzinne, wspólnotowe, parafialne i inne, czynię to z całą odpowiedzialnością i uczciwością? Czy mądrze gospodaruję swoim, osobistym majątkiem, np. kieszonkowym? Czy przy wydawaniu pieniędzy unikam jak ognia rozrzutności, trwonienia, wyrzucania pieniędzy w przysłowiowe błoto? Czy regularnie, z całą uczciwością, rozliczam się z gospodarowania powierzonymi sobie pieniędzmi? Czy w tych sprawach nigdy nie mam nic do ukrycia?

Pan Jezus zachęca w Ewangelii swoich uczniów, aby pozyskiwali przyjaciół niegodziwą mamoną. Pan wyraźnie mówi o pozyskiwaniu, a nie o kupowaniu czy przekupywaniu. Jezus chce, aby Jego wyznawcy gospodarując, zarządzając pieniędzmi mieli na uwadze skuteczną pomoc potrzebującym. Doczesna troska o potrzebujących ułatwi wstęp do wiecznych przybytków. Pan bowiem nie odmówi miejsca przy swoim sercu w wieczności temu, kto w doczesności miał serce otwarte dla Niego.

Czy ja pozyskuję? Czy pamiętam o potrzebujących pomocy? Pomagam w miarę regularnie, a nie jak sobie przypomnę? Pomagam im, ale ich nie kupuję? Czy pamiętam, że ich los, życie są niejako „oczkiem w głowie” Pana Boga? Czy cieszą się oni także moją szczególną troską? Czy potrafię hojnie, na miarę możliwości, „trwonić” pieniądze pomagając potrzebującym? Czy otwierając serce dla potrzebujących, ufam, że po drugiej stronie zastanę otwarte Boże Serce dla mnie i to już na zawsze?

Ostatnie zdanie dzisiejszej, niedzielnej Ewangelii jeszcze raz przypomina, że w świetle nauki Pana Jezusa, mówiąc językiem szpiegowskim, bycie podwójnym agentem jest niemożliwe. Służba Bogu a po godzinach, na boku, aby dorobić, mamonie, jest nie do pogodzenia, nie do przyjęcia, to wzajemnie się wyklucza.

Czy nie próbuję godzić służby Panu Bogu i mamonie, przekonując siebie i innych, że jest to do pogodzenia? Czy cały jestem zaangażowany w służbę Panu? Czy posługując się mamoną, pieniędzmi służę Bogu, braciom i siostrom? Może lubię czytać książki szpiegowskie lub oglądać filmy o tej tematyce, ale w życiu w to się nie bawię. Ja nie jestem agentem Pana Boga, ale Jego sługą. Ja nie szpieguję dla Pana Boga, ale Jemu służę.

Pomodlę się o dar odpowiedzialności i uczciwości z zarządzie dobrami materialnymi.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki...
(Ps 113, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl