O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Sumienie i słuchanie słowa Bożego” - bp Grzegor ...


Szkoła Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
2015-2017

   

„Sumienie i słuchanie słowa Bożego”
Konferencja bpa Grzegorza Rysia
w pierwszym dniu zajęć II roku
dwuletniej Szkoły Wychowawców

Kraków, 12 września 2016 r.

   

W poniedziałek, 12 września 2016 r., rozpoczął się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie drugi rok zajęć dwuletniej szkoły wychowawców seminaryjnych. W inauguracji wziął udział bp Grzegorz Ryś, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię (zob. tekst homilii - info - zapowiedź).

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej podzielił się z kapłanami z różnych diecezji i zakonów oraz braćmi zakonnymi także refleksją na temat: „Sumienie i słuchanie słowa Bożego”. Zarysowując kontekst mówił o zaufaniu papieża Franciszka do sumienia młodych ludzi dostrzegalnego w jego nauczaniu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz o adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, w której papież przypomina o kształtowaniu sumień, a nie zastępowaniu ich (por. AL 37).


aby odsłuchać konferencję kliknij powyższe zdjęcie

Bp Grzegorz Ryś ukazał Jezusa jako człowieka sumienia, który rozpoznaje w sobie wewnętrzną, wynikąjącą z głębi powinność (gr. „dei” - musi, trzeba). Ta powinność wynika z rozeznania woli Ojca, który Go umiłował i który miłuje ludzi, do których Go posyła. Wychodząc od łacińskiego słowa „con-scientia” biskup przypomniał, że sumienie jest „współwiedzą z kimś”, a nie jakimś niezależnym przekonaniem („ja tak myślę”) czy odczuciem („ja tak czuję”) jednostki. Stąd trzeba, aby sumienie było kształtowane w dialogu z Kimś, czyli z Bogiem; w dialogu ze słowem Bożym.

……….

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl