O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego - ks. Roman Pindel (ks ...


Okładka książki

Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej

 

Życie wspólnoty
w świetle Słowa Bożego

 

ks. Roman Pindel

 

Z biegiem lat pojawiały się też publikacje związane z tą tematyką. Część tekstów zawarta w niniejszej książce znalazła się - choć w nieco innej formie -w "Zeszytach Odnowy", formacyjnym piśmie Odnowy Charyzmatycznej, niektóre natomiast - w innym ujęciu - w książce "Od ewangelizacji do wspólnoty" (Wyd. WAM). Większość jednak powstała specjalnie na sesję w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, która odbyła się w dniach 7-9 listopada 2003 roku.

Kto chciałby porównać wcześniejsze teksty z niniejszym opracowaniem, ten odkryje, że te same teksty biblijne są przybliżane, wyjaśniane i odnoszone do życia w nieco inny sposób. Dzieje się tak ze względu na aktualnych słuchaczy i ich problemy, a także z racji nowych przemyśleń i nowego usystematyzowania. Dlatego organizatorom, zapraszającym, osobom towarzyszącym oraz uczestnikom spotkań wokół tematu wspólnoty należą się serdeczne podziękowania za wdzięczne słuchanie i współtworzenie wspólnoty wokół Słowa Bożego.

Całość autor ośmiela się dedykować o. Piusowi Filipkowi OCist. i jego wspólnocie modlitewnej "Metanoia". Jest to wyjątkowy znak na mapie duchowej Krakowa istniejący już od przeszło dwudziestu lat; znak Bożej łaski i współpracy ludzi usiłujących budować wspólnotę chrześcijańską zawsze wierną tradycji apostolskiej a równocześnie otwartą na niezwykłe prowadzenie Ducha Świętego oraz Jego dary.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl