O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje w seminariach duchownych w Łodzi i w Katowicach


Rekolekcje w seminariach duchownych
w Łodzi (20-25 IX) i Katowicach (26-30 IX)
 

 

W dniach 20-25 września 2016 r. ks. Krzysztof Wons SDS prowadził rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rekolekcje zakończyły się Mszą św. pod przewodnictwem bpa Adama Lepy, w czasie której kilku alumnów przyjęło strój duchowny. Tutaj są dostępne nagrania homilii wygłoszonych przez ks. K. Wonsa.

W dniach 26-30 września 2016 r. ks. Krzysztof Wons SDS prowadzi rekolekcje w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Prosimy o modlitwę w intencji uczestników tych rekolekcji, ale również wszystkich alumnów seminariów duchownych rozpoczynających kolejny rok formacji!

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl