O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Akta procesu w sprawie domniemanego cudu już w Rzymie


Akta procesu w sprawie domniemanego cudu
za wstawiennictwem O. Jordana już w Rzymie

 

12 sierpnia 2016 r. w kurii diecezjalnej w Jundiaí w Brazylii zakończył się diecezjalny etap procesu w sprawie domniemanego cudu przez wstawiennictwo czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Dochodzenie na szczeblu diecezjalnym rozpoczęło się, jak informowaliśmy, 11 listopada 2015 r.

Ostatniej sesji procesu diecezjalnego przewodniczył bp Vincente Costa. Uczestniczyli w niej: delegat biskupi, promotor sprawiedliwości, notariusze, biegły lekarz, jak również ks. Francisco Sydney de Macedo Gonçalves, wicepostulator; ks. Álvaro Macagnan, przełożony prowincji brazylijskiej salwatorianów, ks. Samuel Alves Cruz ze wspólnoty w Jundiaí, ks. Adam Teneta, postulator generalny, a także przedstawicielki sióstr salwatorianek i salwatorianie świeccy.

W czasie sierpniowej sesji oficjalnie uznano proces diecezjalny za zakończony. Oryginalne akta procesu zostały zapieczętowane i złożone w archiwum diecezjalnym. Dwie ich kopie, oficjalnie zamknięte i zapieczętowane, zostały przekazane ks. Adamowi Tenecie, postulatorowi generalnemu, któremu powierzono zadanie przekazania ich do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Kolejna część procesu w sprawie domniemanego cudu odbędzie się w Rzymie. Jeśli ostateczna opinia Kongregacji i decyzja Papieża będą pozytywne, badane wydarzenie będzie można uznać za cud przez wstawiennictwo O. Jordana.

Prosimy o modlitwę w intencji trwającego procesu beatyfikacyjnego założyciela rodziny salwatoriańskiej, o. Franciszka M. od Krzyża Jordana (1848-1918).

na podstawie: Informationes TBZ
vol XI, nr 23 • październik 2016

   

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl