O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXVIII Niedziela Zwykła (rok C)
9 października 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu»” (2 Krl 5, 14-17 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Naaman doznaje uzdrowienia. Kąpiel w rzece Jordan dokonana według wskazówek męża Bożego, czyli siedmiokrotne zanurzenie, sprawiła, że odzyskał opanowane przez trąd, ciało. Było ono jak ciało niemowlęcia. To wydarzenie sprawia, że Naaman wraca do męża Bożego i wobec niego, towarzyszących mu osób wyznaje, że poza Izraelem nie ma Boga.

Kąpiel Naamana w rzece Jordan przypomina o moich kąpielach tych wakacyjnych w różnych rzekach, morzach, basenach, rekreacyjnych czy o tych codziennych w wannie, pod prysznicem dla odświeżenia ciała, pozbycia się brudu, potu dnia codziennego. To są też te kąpiele, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić życie ucznia Bożego, kąpiele w wodach Bożego miłosierdzia, w rzece sakramentu pokuty i pojednania. To dzięki tym kąpielom już nie tylko moja skóra, moje ciało, ale samo serce i dusza odzyskują swoje piękno i niejako pierwszą „świeżość”.

Naaman, cudownie uzdrowiony, nie tylko uczcił Pana Boga, ale też chciał podziękować i nie tylko słownie, Bożemu mężowi, który ostatecznie odmówił przyjęcia daru wdzięczności, bo to nie on, lecz sam Pan uzdrowił Syryjczyka. To Jemu należała się wdzięczność. Naaman zaś sam poprosił jeszcze o jeden dar. Chciał zabrać do swego ojczystego kraju tyle ziemi izraelskiej, ile para wołów zdoła udźwignąć. Być może już u siebie na tej przywiezionej ziemi zbudował ołtarz, na którym składał ofiary Jedynemu Bogu.

Trzeba mi pamiętać codziennie o wdzięczności wobec Pana, który z taką hojnością mnie obdarowywuje. Wyrazów wdzięczności nie powinienem też skąpić moim bliźnim za ich codzienną pomoc w przeróżnych przestrzeniach mojego życia. Słowo „dziękuję” powinno często gościć na moich ustach. Opuszczając moje rodzinne strony, być może nie muszę zabierać ze sobą ziemi w woreczku. Ważne, abym w sercu zabrał moją żywą relację z Panem Bogiem, dzięki której nawet w obcych stronach czy na obcej ziemi nie spoganieję, ale będę Bożym człowiekiem.

Uczynię wszystko, aby cnota wdzięczności nie była w moim życiu cnotą zapomnianą, nieobecną.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie...
(Ps 98, 3-4)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

  

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl