O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXX Niedziela Zwykła (rok C)
23 października 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 'Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam'. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 'Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!' Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony"” (Łk 18, 9-14 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Każdego dnia rzesze sportowców różnych konkurencji poddaje się reżimowi treningowemu. Tak przez wiele dni. A wszystko po to, aby później w zawodach, czy to na bieżni, czy to na murawie, czy to na trasie wyścigu okazać się lepszym od innych, zająć lepsze miejsce czy nawet zdobyć medal a najlepiej to wygrać. Faryzeusz z niedzielnej Ewangelii stając w świątyni przed Panem zachowywał się jak sportowiec. W modlitwie udowadniał Panu Bogu, że nie jest jak inni, w tym miejscu wymieniając ich rzeczywiste czy rzekome grzechy, czyli inaczej mówiąc, że jest lepszy od innych. On zapomniał, że w życiu jest inaczej niż w sporcie. W życiu nie chodzi, aby być lepszym od innych, ale lepszym dla innych. Nawet, jeśli mam lepsze wykształcenie, wyższe stanowisko, większe doświadczenie życiowe, zawodowe od innych to nie po to, aby się nad nich wynosić, patrzeć na nich z góry, czy może nimi (o zgrozo!) gardzić, ale po to, aby im lepiej służyć. Faryzeusz wyraźnie z ludźmi rywalizował zapominając, że ma im służyć czy też pomagać. Celnik z nikim się nie porównywał. On w prawdzie o swojej grzeszności błagał o Boże miłosierdzie.

Czy uczestnicząc w dniach skupienia czy rekolekcjach, poprawiając swoje życie, czynię to po to, aby być lepszym od innych czy dla innych? Czy nawet, kiedy jestem w czymś lepszym od innych, to nie po to, aby z nimi rywalizować, czy nad nimi górować, ale, aby im pomagać? Czy na modlitwie w oczach Pana Boga nie usiłuję innych, wykorzystując ich słabości, zdyskredytować, poniżyć, ośmieszyć? Czy zdecydowanie o nich walczę, prosząc o łaskę nawrócenia, poprawy, przemiany? Czy dziękuję Panu Bogu za tych, którzy są ode mnie lepsi w wielu dziedzinach życia i z pomocy, kompetencji, wiedzy, których mogę korzystać dla własnego dobra czy rozwoju? Czy sam staję się lepszym, rozwijam się, zdobywam nowe kompetencje, aby innym lepiej, skuteczniej pomagać? Czy potrafię uderzyć się w pierś, przyznać się przed bratem, siostrą do błędu, pomyłki, że coś zawaliłem a przed Bogiem uznać swój grzech i prosić o miłosierdzie? Czy pamiętam, że w oczach Pana Boga jestem zwycięzcą nie wtedy, kiedy bliźniego powalam na deski, ale wtedy, gdy go z nich podnoszę?

Pomodlę się o to, abym nigdy nie zapomniał, że mam ciągle się rozwijać, by być lepszym dla innych, nawet, jeśli jestem od nich w czymś lepszym, zdolniejszym.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników...
(Ps 84, 11)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl