O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXXI Niedziela Zwykła (rok C)
30 października 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli” (Mdr 11, 22 - 12, 2 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Autor księgi Mądrości odwołuje się do przenośni, ukazując Pana Boga, który oczy zamyka na grzechy ludzi. On je zamyka nie dlatego, że tych grzechów nie widzi czy też widzieć nie chce, bo On nawet mając oczy zamknięte, widzi. Ten czas zamkniętych, Bożych oczu (a otwartego Serca, z którego wypływają zdroje Bożego miłosierdzia), to dla grzesznika ogromna szansa na podjęcie procesu nawrócenia. Ten, który zamyka oczy na grzechy ludzi, kiedy z powrotem je otworzy, pragnie ujrzeć człowieka, który się nawraca. A co się stanie, gdy będzie inaczej, gdy człowiek nie tylko, że się nie nawróci, ale trwał będzie w grzechach czy nawet je mnożył? Odwołując się do przenośni można by powiedzieć, że Pan Bóg tak długo będzie te oczy zamykał i je otwierał aż za którymś razem: drugim, setnym czy może tysiąc piątym ujrzy człowieka w postawie nawrócenia. Oczywiście, On liczy, że będzie to wcześniej niż później, już za drugim a nie za tysiąc piątym razem. On jednak umie czekać. Jak mówi papież Franciszek, Pan Bóg nie znudzi się przebaczaniem, to prędzej człowieka znudzi nawracanie.

Trzeba mi pamiętać, że zamknięte Boże oczy, to nie znak pobłażania dla moich grzechów, czy zachęta, abym sobie pofolgował i tak mniej czy więcej pogrzeszył, ale szansa, abym się z nich poprawił, abym się nawrócił, zaczął żyć Bożą łaską. Trzeba mi się uczyć od Pana Boga i zamykać oczy na grzechy moich bliźnich, czyli dawać im szansę poprawy, naprawienia zła, nawrócenia. Także i w tym przypadku zamykanie i otwieranie oczy być może będzie trzeba powtarzać wielokrotnie. Ale warto, bo to jeden z piękniejszych widoków, człowiek w procesie nawrócenia, człowiek, który wraca z krainy grzechu do krainy Bożej łaski, człowiek, który był wrogiem a znowu jest przyjacielem, człowiek, który się zagubił a odnalazł się. Muszę też uważać, abym zamykania oczu nie pomylił z ich przymykaniem. Kiedy je zamykam, daję bliźniemu znak, że ma szansę, czas nawrócenia. Kiedy je tylko przymykam, to tak jakbym dawał mu do zrozumienia, że jego złe czyny w pewien sposób akceptuje, pochwalam i nie będę liczył czy wręcz się domagał, aby się z nich poprawił, bo przecież w sumie nic się nie stało.

Pomodlę się o to, abym nie nadużywał stanu zamkniętych Bożych oczu, ale się jak najszybciej, bez ociągania, nawracał.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników...
(Ps 84, 11)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl