O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (MP3) - Mar ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Prorocy -
mężni świadkowie Boga.
Jeremiasz i Amos
(MP3)

     

Mario Cucca OFMCap.
i
bp Piotr Turzyński,
ks. Wojciech Węgrzyniak


  

Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego – bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strze­gą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrze­bu­jemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. XIII Dni Duchowości Biblijnej zapraszają do duchowej lektury Biblii w kluczu tradycji lectio divina i ojców pustyni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych stronic Księgi Proroka Jeremiasza i Księgi Amosa.

  

Tematy konferencji:

Część I:
BOŻE MĘSTWO W BIBLII

BP PIOTR TURZYŃSKI

1. Boże męstwo w Biblii.
2. Boże męstwo u ojców pustyni.

Część II:
AMOS - STRAŻNIK SŁOWA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK

3.  Księga proroka Amosa (rozdział 7).
4. Księga proroka Amosa (rozdział 8).
5. Konferencja: „Pytania-odpowiedzi”.

Część III:
JEREMIASZ – PROROK NIEZŁOMNY

MARIO CUCCA OFMCAP.

6. Powołanie prorockie (Jr 1, 4-10).
7. Wizje (Jr 1, 11-19).
8. Lament proroka (Jr 20, 14-18).
9. Księga pocieszenia (Jr 30, 1-3).
10. Radość powrotu (Jr 31, 7-14).
11. Rachela: życie w śmierci (Jr 31, 15-17).

 

 

Prowadzący:

 
 • Mario Cucca OFMCap. >>>.
  - wykładowca Starego Testamentu na papieskich uniwersytetach Antonianum i Gregorianum w Rzymie, z Bruną Costacurtą prowadzi spotkania biblijne;
 • bp Piotr Turzyński >>>.
  - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, wykładowca patrystyki, adiunkt w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  kierownik duchowy i rekolekcjonista;
 • ks. Wojciech Węgrzyniak >>>.
  - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

 

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie XIII Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (10-13 listopada 2016). Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

info o sesji - zapowiedź >>>

homilia - bp Piotr Turzyński >>>

homilie - Mario Cucca OFMCap. >>>

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl